ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Opłaty lokalne Zaświadczenie potwierdzające poniesienie szkody w czasie powodzi

środa, 01 grudnia 2010 15:08

Zaświadczenie potwierdzające poniesienie szkody w czasie powodzi

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W piśmie z dnia 15 września 2010 r. Minister Finansów wypowiedział się na temat opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta potwierdzającego poniesienie szkody przez przedsiębiorcę w wyniku powodzi.

Zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta potwierdzającego poniesienie szkody przez przedsiębiorcę w wyniku powodzi, jest niezbędne do uzyskania pożyczki udzielanej na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (Dz.U. nr 148, poz. 992).

 

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz.U. nr 123, poz. 835 ze zm.) do dnia 31 grudnia 2011 r. zwalnia się od opłaty skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, w sprawach związanych z likwidacją skutków powodzi. Przepis ten ma zastosowanie m.in. do wydania zaświadczenia w sprawach związanych z likwidacją skutków powodzi.

Zaświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 i ust. 5 ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r., jest niezbędne przedsiębiorcy do uzyskania pożyczki na usuwanie szkód powstałych w wyniku powodzi, na zasadach określonych w tej ustawie.

Zgodnie z przepisami art. 2 tej ustawy pożyczkę przedsiębiorca przeznacza na usuwanie szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych powstałych w wyniku powodzi w miejscu faktycznego wykonywania działalności gospodarczej.

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że wydanie przedmiotowego zaświadczenia, jako niezbędnego w sprawie związanej z likwidacją skutków powodzi przez przedsiębiorcę (pozyskania środków na ten cel), zwolnione jest z opłaty skarbowej.

powrót Opłaty lokalne Zaświadczenie potwierdzające poniesienie szkody w czasie powodzi

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________