ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Towary i usługi, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot VAT

czwartek, 09 grudnia 2010 00:21

Towary i usługi, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 listopada 2010 r. opublikowana została nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadza nowe stawki podatku na wiele towarów i usług. Między innymi nowelizacja zawiera Wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot VAT.

Klasyfikacja towarów i usług jest podana według nowej PKWiU z 2008 r.

 

Poz.

Symbol PKWiU 2008

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

1

2

3

 

 

Towar (grupa towarów)

1

ex

01.1

Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem:

1) bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1),

2) orzeszków ziemnych w łupinach (PKWiU 01.11.82.0),

3) orzeszków ziemnych łuskanych (PKWiU 01.11.83.0)

2

ex

01.21

Winogrona, z wyłączeniem wina wyprodukowanego przez właściciela winnicy

3

 

01.24

Owoce ziarnkowe i pestkowe

4

ex

01.25.1

Jagody i owoce z rodzaju Vaccinium, z wyłączeniem owoców kiwi (PKWiU 01.25.11.0)

5

ex

01.25.20.0

Nasiona owoców, z wyłączeniem nasion chleba świętojańskiego innych niż niełuszczone, niekruszone ani niemielone

6

 

01.25.33.0

Orzechy laskowe

7

 

01.25.35.0

Orzechy włoskie

8

ex

01.25.90.0

Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem chleba świętojańskiego i jego nasion niełuszczonych, niekruszonych i niemielonych

9

ex

01.26

Owoce oleiste, z wyłączeniem orzechów kokosowych (PKWiU 01.26.20.0)

10

ex

01.28.12.0

Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki

11

ex

01.28.13.0

Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe - wyłącznie kwiat muszkatołowy i kardamon

12

 

01.28.14.0

Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe

13

ex

01.28.19.0

Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne - wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

14

 

01.28.20.0

Szyszki chmielowe

15

 

01.29.20.0

Choinki świąteczne cięte

16

ex

01.30.10.0

Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia, z wyłączeniem podłoży do uprawy grzybów z wsianą grzybnią

17

ex

01.4

Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:

1) wełny strzyżonej pranej oraz surowych skórek z włosiem, niegarbowanych ani niewykończonych (PKWiU ex 01.45.30.0; ex 01.49.31.0),

2) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej pozostałej (PKWiU ex 01.49.28.0),

3) spermacetu (PKWiU ex 01.49.26.0),

4) skór surowych świńskich poubojowych i zakonserwowanych, włącznie z poddaniem odwracalnemu procesowi garbowania, ale dalej nieprzetworzonych, dla przemysłu garbarskiego (PKWiU ex 01.49.31.0)

18

ex

02

Produkty gospodarki leśnej i usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0)

19

ex

03

Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo z wyłączeniem:

1) ryb świeżych lub schłodzonych morskich, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.21.0),

2) ryb świeżych lub schłodzonych morskich hodowlanych (PKWiU 03.00.23.0),

3) skorupiaków niezamrożonych (PKWiU 03.00.3), w tym mączek, grysików i granulek ze skorupiaków,

4) ostryg żywych, świeżych lub schłodzonych, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.41.0),

5) ostryg żywych, świeżych lub schłodzonych, hodowlanych (PKWiU 03.00.43.0),

6) pozostałych mięczaków i bezkręgowców wodnych żywych, świeżych lub schłodzonych, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.42.0),

7) pozostałych mięczaków i bezkręgowców wodnych żywych, świeżych lub schłodzonych, hodowlanych (PKWiU 03.00.44.0),

8) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00)

20

ex

08.91.19.0

Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów - wyłącznie ziemia ogrodnicza inna niż zawierająca torf jako zasadniczy składnik i inna niż będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów

21

ex

10.11.12.0

Mięso ze świń świeże lub schłodzone - wyłącznie tusze dzików przeznaczone do spożycia

22

ex

10.11.32.0

Mięso ze świń zamrożone - wyłącznie tusze dzików przeznaczone do spożycia

23

ex

10.11.39.0

Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone - wyłącznie mięso z dziczyzny

24

ex

10.11.41.0

Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży - wyłącznie wełna szarpana

25

ex

10.11.60.0

Odpady zwierzęce surowe, niejadalne - wyłącznie odpady pochodzące z hodowli i gospodarki łowieckiej

26

ex

10.20.11.0

Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone - wyłącznie filety i mięso z ryb słodkowodnych, świeże lub schłodzone

27

ex

10.20.13.0

Ryby zamrożone - wyłącznie zamrożone ryby słodkowodne

28

ex

10.20.14.0

Filety rybne zamrożone - wyłącznie zamrożone filety z ryb słodkowodnych

29

ex

10.20.15.0

Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione - wyłącznie zamrożone mięso z ryb słodkowodnych

30

ex

10.39.30.0

Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne - wyłącznie liście, odpady roślin okopowych, warzywa, odpady (roślin strączkowych, motylkowych i oleistych, z wyłączeniem lnu i konopi), żołędzie i kasztany

31

 

10.91.20.0

Mączka i granulki lucerny (alfalfa)

32

 

16.10.39.0

Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki

33

ex

16.29.25.0

Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie - wyłącznie brykiety ze słomy i siana

34

ex

20.15.80.0

Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie ziemia ogrodnicza (inna niż sklasyfikowana w PKWiU 08.91.19.0) i ziemia humus

Usługi (grupa usług)

35

ex

01.6

Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych oraz usług podkuwania koni i prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0)

36

ex

02.40.10

Usługi związane z leśnictwem, z wyłączeniem patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz doradztwa w zakresie zarządzania lasami

37

ex

03.00.7

Usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem: usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU ex 03.00.71.0)

38

 

77.31.10.0

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi.

powrót VAT Towary i usługi, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________