ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Towary opodatkowane stawką 5% w 2011

czwartek, 09 grudnia 2010 00:22

Towary opodatkowane stawką 5% w 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sejm uchwalił kolejną nowelizację ustawy o VAT. Ustawa miała wejść w życie od dnia 1 stycznia 2011 r., jednak jeszcze nie została opublikowana.

Nowelizacja wprowadza nowe stawki podatku na wiele towarów i usług. Dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy o VAT stawka podatku wyniesie 5%.

 

Poz.

 

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

1

2

3

1

ex

01.1

Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem:

1)    owsa (PKWiU 01.11.33.0),

2)    słomy i plew zbóż (PKWiU 01.11.50.0),

3)    nasion bawełny (PKWiU 01.11.84.0),

4)    nasion buraków cukrowych (PKWiU 01.13.72.0),

5)    trzciny cukrowej (PKWiU 01.14.10.0),

6)    tytoniu nieprzetworzonego (PKWiU 01.15.10.0),

7)    roślin włóknistych (PKWiU 01.16.1),

8)    pozostałych roślin innych niż wieloletnie (PKWiU 01.19)

2

ex

01.21.1

Winogrona, z wyłączeniem wina wyprodukowanego przez właściciela winnicy

3

 

01.24

Owoce ziarnkowe i pestkowe

4

ex

01.25.1

Jagody i owoce z rodzaju Vaccinium, z wyłączeniem owoców kiwi (PKWiU 01.25.11.0)

5

ex

01.25.20.0

Nasiona owoców, z wyłączeniem nasion chleba świętojańskiego innych niż niełuszczone, niekruszone ani niemielone

6

 

01.25.33.0

Orzechy laskowe

7

 

01.25.35.0

Orzechy włoskie

8

ex

01.25.90.0

Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem chleba świętojańskiego i jego nasion niełuszczonych, niekruszonych i niemielonych

9

ex

01.26

Owoce oleiste, z wyłączeniem orzechów kokosowych (PKWiU 01.26.20.0)

10

ex

01.28.12.0

Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z wyłączeniem słodkiej papryki

11

ex

01.28.13.0

Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe – wyłącznie gałka muszkatołowa i kwiat muszkatołowy

12

ex

01.28.14.0

Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe – wyłącznie kolendra, kmin i kminek

13

ex

01.28.19.0

Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne – wyłącznie: koperek (Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

14

ex

01.4

Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:

1)    zwierząt żywych i ich nasienia,

2)    wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30.0),

3)    jaj wylęgowych (PKWiU 01.47.23.0),

4)    kokonów jedwabników nadających się do motania (PKWiU 01.49.25.0),

5)    wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane i barwione (PKWiU 01.49.26.0),

6)    embrionów zwierzęcych do celów reprodukcyjnych (PKWiU 01.49.27.0),

7)    produktów zwierzęcych niejadalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.28.0),

8)    skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.3)

15

ex

02.30.40.0

Dziko rosnące jadalne produkty leśne – wyłącznie leśne grzyby, jagody i orzechy

16

ex

03

Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem:

1)   pereł nieobrobionych (PKWiU 03.00.5),

2) ryb żywych ozdobnych (PKWiU 03.00.11.0),

3) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00.6)

17

ex

10.1

Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane, z wyłączeniem:

1) tłuszczów technicznych,

2) produktów ubocznych garbarń,

3) skór i skórek, niejadalnych,

4) piór, puchu, pierza i skórek ptaków,

5) wełny szarpanej

18

ex

10.20

Ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i zakonserwowane,  z wyłączeniem mąki, mączek i granulek z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalnych (PKWiU 10.20.41.0)

19

ex

10.3

Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane – wyłącznie:

1)  ziemniaki zamrożone (PKWiU 10.31.11.0),

2)  soki z owoców i warzyw (PKWiU 10.32),

3)  warzywa zamrożone (PKWiU 10.39.11.0),

4) owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie, z wyłączeniem orzechów (ex 10.39.21.0)

20

ex

10.4

Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne

21

ex

10.5

Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0)

22

ex

10.61

Produkty przemiału zbóż, z wyłączeniem śruty

23

 

10.71.11.0

Pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni

24

ex

10.72.11.0

Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby – wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty

25

ex

10.72.19.0

Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane – wyłącznie chleb przaśny (maca) i bułka tarta

26

 

10.73.11.0

Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne

27

 

10.73.12.0

Kuskus

28

ex

10.85.1

Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%

29

 

10.89.12.0

Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; albumina jaja

30

ex

10.89.15.0

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące – wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane

31

ex

11.07.19.0

Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie napoje owocowe, napoje owocowo-warzywne, nektary, napoje warzywne oraz napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy

32

ex

58.11.1

Książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille’a

33

 

 

Książki wydawane na dyskach, taśmach i innych nośnikach oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN

34

 

 

Czasopisma specjalistyczne

35

 

59.20.31.0

Nuty w formie drukowanej

Objaśnienia:
1)    ex – dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.
2)    Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawką 0%.

powrót VAT Towary opodatkowane stawką 5% w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________