ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Stawka VAT na pieczywo razowe

wtorek, 07 grudnia 2010 00:18

Stawka VAT na pieczywo razowe

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Czy stawka 5% VAT obowiązująca od początku roku 2011 będzie miała również zastosowanie do pieczywa razowego?

 

Ekspertax odpowiada: Kwestia zmiany dotąd obowiązujących stawek podatku VAT, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. została uregulowana w ustawie zmieniającej ustawę o VAT, która jak dotąd nie została jeszcze opublikowana w żadnym z dotychczas wydanych Dzienników Ustaw.

Mając powyższe na uwadze na podstawie wskazanych poniżej przepisów nowelizacji oraz wprowadzonych przez nią do ustawy o VAT nowych przepisów powiedzieć trzeba, że od początku roku 2011 stawka podatku VAT w wysokości 5% będzie miała zastosowanie do następujących rodzajów pieczywa:

· pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni (poz. 23 załącznika nr 10) zaliczone wg PKWiU do symbolu 10.71.11.0,
· pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty (poz. 24 załącznika nr 10) zaliczone wg  PKWiU do symbolu 10.72.11.0,
· chleb przaśny (maca) i bułka tarta (poz. 25 załącznika nr 10) zaliczone wg PKWiU do symbolu 10.72.19.0.

Ze względu na takie brzmienie nowych przepisów ustawy o VAT dla wyjaśnienia problemu pieczywa razowego niezbędnym jest ustalenie co oznaczają pojęcia: „data minimalnej trwałości” oraz „ termin przydatności do spożycia”. Ich definicja zamieszczona została we wskazanych niżej przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia , w związku z czym w oparciu o ich brzmienie powiedzieć należy, że:
· przez datę minimalnej trwałości rozumie się datę, do której prawidłowo przechowywany środek spożywczy zachowuje swoje właściwości – data powinna być poprzedzona określeniem „najlepiej spożyć przed" albo określeniem „najlepiej spożyć przed końcem ...";
· przez termin przydatności do spożycia rozumie się termin, po upływie którego środek spożywczy traci przydatność do spożycia; termin ten jest podawany w przypadku środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie, łatwo psujących się; data powinna być poprzedzona określeniem „należy spożyć do: ...".

Biorąc powyższe pod uwagę w odpowiedzi na ww. pytanie stwierdzić trzeba, że stawkę podatku VAT w wysokości 5% będzie można stosować do zarówno do pieczywa świeżego – innego niż razowe, jak również do razowego, ponieważ termin przydatności do spożycia w obu przypadkach nie przekracza 14 dni.

Podstawa prawna:
· art. 19 pkt. 2 lit. a, d, pkt. 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej,
· ustawa z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.),
· art. 3 ust. 3 pkt. 7, pkt. 47 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 ze zm.),
· rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Stawka VAT na pieczywo razowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________