ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Stawka VAT na pieczywo mrożone

wtorek, 07 grudnia 2010 00:32

Stawka VAT na pieczywo mrożone

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Podatnik VAT zajmuje się produkcją pieczywa świeżego oraz mrożonego, czyli o przedłużonej trwałości, którego gwarantowana przydatność do spożycia wynosi 3 miesiące, a po rozmrożeniu należy je spożyć w ciągu 24 godzin, co wynika z oznaczenia na opakowaniu. Kwestia stawki na pieczywo świeże od początku roku 2011 nie budzi wątpliwości, gdyż zastosowanie będzie miała tu stawka w wysokości 5% VAT.

Pojawia się jednak problem przy pieczywie mrożonym (z terminem przydatności do spożycia powyżej 14 dni), co do którego podatnik jako jego producent i sprzedawca powinien zastosować stawkę w wysokości 23% VAT.

 

Ekspertax odpowiada: Taka sama sytuacja ma miejsce w pieczywem cukierniczym, które jako mrożone ma również termin przydatności do spożycia powyżej 14 dni. W związku z takimi okolicznościami podatnik zapytuje czy właściwie rozumie stawki podatku na wspomniane pieczywo, które będą obowiązywały od nowego roku?

Kwestia zmiany dotąd obowiązujących stawek podatku VAT, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. została uregulowana w ustawie zmieniającej ustawę o VAT, która jak dotąd nie została jeszcze opublikowana w żadnym z dotychczas wydanych Dzienników Ustaw.

Mając powyższe na uwadze na podstawie wskazanych poniżej przepisów nowelizacji oraz wprowadzonych przez nią do ustawy o VAT nowych przepisów powiedzieć trzeba, że od początku roku 2011 stawka podatku VAT w wysokości 5% będzie miała zastosowanie do następujących rodzajów pieczywa:

· pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni (poz. 23 załącznika nr 10) zaliczone wg PKWiU do symbolu 10.71.11.0,
· pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne tosty (poz. 24 załącznika nr 10) zaliczone wg  PKWiU do symbolu 10.72.11.0,
· chleb przaśny (maca) i bułka tarta (poz. 25 załącznika nr 10) zaliczone wg PKWiU do symbolu 10.72.19.0.

Ze względu na takie brzmienie nowych przepisów ustawy o VAT dla wyjaśnienia problemu pieczywa razowego niezbędnym jest ustalenie co oznaczają pojęcia: „data minimalnej trwałości” oraz „ termin przydatności do spożycia”. Ich definicja zamieszczona została we wskazanych niżej przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia , w związku z czym w oparciu o ich brzmienie powiedzieć należy, że:

· przez datę minimalnej trwałości rozumie się datę, do której prawidłowo przechowywany środek spożywczy zachowuje swoje właściwości – data powinna być poprzedzona określeniem „najlepiej spożyć przed" albo określeniem „najlepiej spożyć przed końcem ...";
· przez termin przydatności do spożycia rozumie się termin, po upływie którego środek spożywczy traci przydatność do spożycia; termin ten jest podawany w przypadku środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie, łatwo psujących się; data powinna być poprzedzona określeniem „należy spożyć do: ...".

Stawkę podatku VAT w wysokości 5% będzie można stosować do pieczywa świeżego, ponieważ nie jest one oznaczane ani datą minimalnej trwałości, ani też terminem przydatności do spożycia.

Stawka podatku VAT w wysokości 23% będzie miała zastosowanie dla pieczywa mrożonego oraz do wyrobów cukierniczych, ponieważ przechowywane w stanie zamrożonym zachowują swoje właściwości spożywcze przez okres trzech miesięcy, po upływie którego tracą przydatność do spożycia.

Podstawa prawna:
· art. 19 pkt. 2 lit. a, d, pkt. 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej,
· ustawa z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.),
· art. 3 ust. 3 pkt. 7, pkt. 47 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 ze zm.),
· rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Stawka VAT na pieczywo mrożone

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________