ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Oświadczenia zamiast zaświadczeń

środa, 08 grudnia 2010 18:11

Oświadczenia zamiast zaświadczeń

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Dla skorzystania z preferencyjnego sposobu rozliczenia VAT z tytułu importu wystarczy, ze złożysz oświadczenie o niezaleganiu w płaceniu składek i podatków. Takie udogodnienie przewiduje nowelizacja ustawy o VAT.

Ustawa o VAT w art. 33a reguluje rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w ramach procedury uproszczonej. Preferencyjne zasady mogą być stosowane pod warunkiem przedstawienia przez podatnika zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego.

 

Nowelizacja ustawy o VAT przewiduje, aby do skorzystania z tych preferencji można było przedstawić zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa, jak również oświadczenia o zarejestrowaniu podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Możliwość przedstawienia oświadczeń, a nie zaświadczeń ułatwi i przyspieszy procedurę rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów. Oświadczenia składać się będzie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

powrót VAT Oświadczenia zamiast zaświadczeń

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________