ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Stawka VAT na montaż okien w 2011

piątek, 10 grudnia 2010 13:30

Stawka VAT na montaż okien w 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Producenci i świadczący usługi montażu okien będą mieć problem z określeniem stawki VAT na montaż okien od stycznia 2011 r.

W nowym załączniku do ustawy o VAT nie ma już pozycji dotyczącej montażu okien i drzwi przez producenta tych towarów.

 

Przesłanką, która przemawiała za obecnością tej poz. w załączniku było inne traktowanie przez PKWiU z 1997 r. montażu towarów dokonywane przez producenta, a inne przez pozostałe podmioty.

W przypadku montażu dokonywanego przez producenta czynność ta była traktowana jako dostawa towarów, natomiast montaż wykonywany przez innych podatników był traktowany jako świadczenie usług.

Ponieważ zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o VAT odstąpiono od zasady, iż towary i usługi identyfikuje się przy pomocy klasyfikacji statystycznych, a także mając na uwadze, że klasyfikacja PKWiU z 2008 r. montaż towarów przez ich producentów klasyfikuje jako świadczenie usług, ustały przesłanki przemawiające za istnieniem tej pozycji.

Zatem do montażu okien i drzwi w budynkach i lokalach mieszkalnych będą miały zastosowanie przepisy art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT. Od dnia 1 stycznia 2011 r. należy stosować do tej czynności stawkę obniżoną tylko w odniesieniu do montażu w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

powrót VAT Stawka VAT na montaż okien w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________