ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Limit przychodów dla ryczałtu w 2011

poniedziałek, 13 grudnia 2010 14:57

Limit przychodów dla ryczałtu w 2011

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Prowadząc działalność przekroczyłem limit przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym, którego wysokość znana jest od 1 października 2010 r. Uważam, że do końca roku 2010 nie muszę zmienić zryczałtowanej formy opodatkowania, przechodząc na zasady ogólne od następnego miesiąca po przekroczeniu limitu, ponieważ z dniem 31 grudnia 2008 r. uchylony został przepis z art. 8 ust. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który wcześniej taką konieczność przewidywał.

W związku z tym mam pytanie: czy przekroczenie limitu dla ryczałtu w trakcie danego roku jest neutralne dla dalszego korzystania z tej formy podatku w danym roku podatkowym, a skutkuje ono koniecznością rezygnacji z ryczałtu od następnego roku?

 

Ekspertax odpowiada: Jest rzeczywiście tak, że przekroczenie przez podatnika limitu przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym w trakcie danego roku podatkowego, nie skutkuje dla niego automatycznie koniecznością przejścia na zasady ogólne uregulowane w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Obowiązek stosowania tychże zasad ogólnych dotyczył będzie podatnika natomiast od nowego roku podatkowego.

Nie oznacza to jednak tego, że musi Pan w jakiś sformalizowany sposób zrezygnować ze zryczałtowanej formy opodatkowania, w szczególności zaś w drodze oświadczenia o rezygnacji złożonego do urzędu skarbowego. W przypadku bowiem przekroczenia limitu w danym roku obowiązek stosowania zasad ogólnych od roku następnego powstaje z mocy samego prawa. Słusznie zatem uważa Pan, że w opisanym przypadku zasady ogólne będą obowiązywały dopiero od 1 stycznia 2011 r.

Dla porządku dodać nalezy, że po przekroczeniu wspomnianego wyżej limitu i przy kontynuowaniu działalności w roku następnym, jeżeli będzie Pan prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów, to o fakcie jej założenia musi Pan powiadomić naczelnika własciwego urzędu skarbowego w terminie do 20 stycznia tegoż następnego roku.

Podstawa prawna:
· art. 1, art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 4, art. 9 ust. 1-2, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz 930 ze zm.),
· art. 3 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307),
· §10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki dochodowe Limit przychodów dla ryczałtu w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________