ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Stawka VAT na wyroby garmażeryjne w 2011

poniedziałek, 13 grudnia 2010 20:04

Stawka VAT na wyroby garmażeryjne w 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź PKWiU oraz stawkę VAT na wyroby garmażeryjne obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Wyroby garmażeryjne jako gotowe posiłki na bazie mięsa zaliczają się według PKWiU do symbolu 10.85.1, w związku z czym zastosowanie do nich od dnia 1 stycznia 2011 r. będzie miała 5% stawka podatku.

 

Tak wynika z ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

Od 1 stycznia 2011 r. dla celów podatkowych stosuje się PKWiU z 2008 r., wynikającą z rozporządzenia Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

powrót VAT Stawka VAT na wyroby garmażeryjne w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________