ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Stawka VAT na usługi związane z budownictwem mieszkaniowym w 2011

wtorek, 14 grudnia 2010 12:58

Stawka VAT na usługi związane z budownictwem mieszkaniowym w 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź stawkę VAT dla dostaw, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w 2011 r.

Co do zasady dla dostaw, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w latach 2011-2013 będzie maiła zastosowanie stawka 8%.

 

Za budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym uważa się:

1. obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych (w tym domy jednorodzinne, domy typu bliźniak, domy wielorodzinne, obiekty zbiorowego zamieszkania),
2. lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB 12,
3. obiekty sklasyfikowane w PKOB ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Za budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym nie uważa się:

1. budynków jednorodzinnych, w tej części powierzchni użytkowej, w jakiej przekracza ona 300 m2;
2. lokali mieszkalnych, w tej części powierzchni użytkowej, w jakiej przekracza ona 150 m2.

Tak wynika z ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

Od 1 stycznia 2011 r. dla celów podatkowych stosuje się PKWiU z 2008 r., wynikającą z rozporządzenia Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

powrót VAT Stawka VAT na usługi związane z budownictwem mieszkaniowym w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________