ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Ulga odsetkowa w 2011

wtorek, 14 grudnia 2010 13:44

Ulga odsetkowa w 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź limit odliczenia w ramach ulgi odsetkowej w 2011 r.

W 2011 r. kwota, która można odliczyć w ramach ulgi odsetkowej wyniesie 325.990 zł.

 

Z uwagi na obwieszczenie Ministra Finansów z 3 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w 2011 roku wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia odliczeń od podstawy obliczenia podatku z tytułu wydatków na inwestycje mające na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych wyniesie do 325.990 zł.

Ulga daje możliwość odliczenia od dochodu zapłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe. W przypadku kredytów zaciągniętych na kwotę wyższą niż obowiązujący w danym roku limit podatnik może odliczyć odsetki przypadające proporcjonalnie na tę część kredytu, która mieści się w limicie ulgi (art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.).

Z ulgi na zasadzie praw nabytych korzystają podatnicy, którym w latach 2002-2006 wzięli kredyt (pożyczkę) na cele mieszkaniowe. Z ulgi można skorzystać po raz pierwszy w rozliczeniu za rok, w którym zakończono inwestycję.

W 2010 r. limit kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczenia wynosił do 264.810 zł. Ulgę odsetkową rozlicza się składając zeznanie roczne na formularzu PIT/D.

powrót Podatki dochodowe Ulga odsetkowa w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________