ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Stawka VAT na budownictwo mieszkaniowe

czwartek, 16 grudnia 2010 16:39

Stawka VAT na budownictwo mieszkaniowe

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Z uwagi na szeroki zakres nowelizacji ustawy o VAT pojawia się pytanie: jak stawka podatku będzie obowiązywała od nowego roku dla budownictwa mieszkaniowego.

 

Ekspertax odpowiada: Kwestia wysokości stawek dla budownictwa mieszkaniowego została uregulowana w przepisach ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z wykonaniem ustawy budżetowej (jeszcze nieopublikowana).

Na jego podstawie można stwierdzić, że dla budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej do 150 m2, jednorodzinne budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej do 300 m2) od nowego roku 2011 w miejsce dotychczasowej stawki preferencyjnej, zastosowanie będzie miała 8% stawka podatku VAT.

Podstawa prawna:
· art. 41 ust. 12-12c ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.),
· art. 19 pkt. 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z wykonaniem ustawy budżetowej (tekst ustawy nie został jeszcze opublikowany w Dzienniku Ustaw).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Stawka VAT na budownictwo mieszkaniowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________