ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Nieruchomość w działalności gospodarczej

wtorek, 21 grudnia 2010 12:14

Nieruchomość w działalności gospodarczej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Nowe przepisy ustawy o VAT, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2011 r. wprowadzają obowiązek określenia wysokości udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość została lub zostanie wykorzystana do celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Regulacja ta nakłada na podatnika obowiązek zmiany tego udziału procentowego (i dokonania odpowiedniej korekty podatku) w każdym przypadku zmian w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do działalności gospodarczej.

Jeżeli podatnik w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nie­ru­chomość stanowiąca część przedsiębiorstwa została przez niego oddana w użytkowanie, zmieni stopień wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej, będzie musiał skorygować VAT naliczony odliczony przy jej nabyciu lub wytworzeniu.

Zatem w sytuacji, gdy podatnik wykorzystuje w działalności gospodarczej swoją nieruchomość prywatną, i odliczał VAT naliczony w związku z takim jej wykorzystaniem, a stopień tego wykorzystania ulegnie zmianie (chodzi o zmniejszenie lub zwiększenie stopnia wykorzystania w działalności gospodarczej) musi dokonać korekty wstecz odliczonego podatku.

Nowy przepis art. 901 ustawy o VAT przepis ustanawia zasadę, iż w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej część przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników – którym nie można przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony powinien zostać obliczony według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.

Korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Jeżeli podatnik wykorzystuje tę nieruchomość w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, korekta powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 ust. 3-10 ustawy o VAT, zastosowaną przy odliczeniu.

Więcej na ten temat dowiesz się pisząc do mnie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

powrót VAT Nieruchomość w działalności gospodarczej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________