ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Odliczenie VAT od wydatków eksploatacyjnych w 2011

czwartek, 23 grudnia 2010 21:57

Odliczenie VAT od wydatków eksploatacyjnych w 2011

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Jestem podatnikiem VAT, użytkuję samochód ciężarowy z kratką, posiadający 4 miejsca siedzące oraz dopuszczalną ładowność wynoszącą 547 kg. Czy nowelizacja ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2011 r. pozwala mi na pełne odliczanie podatku naliczonego związanego z eksploatacją tego pojazdu?

 

Ekspertax odpowiada: Odliczenie VAT od wydatków eksploatacyjnych innych niż na zakup paliwa będzie nadal możliwe.

Ustawodawca w przepisach art. 3 oraz art. 4 ustawy zmieniającej ustawę o VAT z dniem 1 stycznia 2011 r. VAT postanowił, że podatnikom VAT użytkującym samochody ciężarowe z „kratką” (niezależnie od tego jaki rodzaj i typ pojazdu wynika z danych zawartych w wyciągu ze świadectwa homologacji oraz z dowodu rejestracyjnego) nie będzie w okresie 1 stycznia 2011 – 31 grudnia 2012 r. przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabywanym paliwem, o ile dopuszczalna masa całkowita (jest to inny parametr niż dopuszczalna ładowność) nie będzie przekraczała 3,5 tony.

Ograniczenie to dotyczyło będzie także pojazdów zdefiniowanych w przepisie art. 3 ust. 2 nowelizacji. Tenże bowiem przepis reguluje jedynie kwestię odliczania podatku naliczonego związanego z nabyciem wymienionych w nim pojazdów. Bez zmian natomiast pozostaje prawo do odliczania podatku związanego z innymi kosztami eksploatacji pojazdów (części, usługi serwisowe itp.).  

Podstawa prawna:
· art. 3 ust. 1-2, art. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (tekst ustawy dotychczas nie został ogłoszony w Dzienniku Ustaw).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Odliczenie VAT od wydatków eksploatacyjnych w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________