ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Możliwość odliczenia VAT od paliwa do busów w 2011

czwartek, 23 grudnia 2010 21:08

Możliwość odliczenia VAT od paliwa do busów w 2011

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Jako podatnik VAT prowadzę działalność transportową. Użytkuję busy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, posiadające homologację oraz oznaczone w dowodzie rejestracyjnym jako VAN-1. Czy od nowego roku 2011 będzie można odliczać podatek naliczony związany z paliwem do tych pojazdów?

 

 

Ekspertax odpowiada: Poruszony w pytaniu problem uregulowany został w nowelizacji ustawy o VAT, która stanowi, że od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. nie będzie możliwe odliczanie podatku naliczanego związanego z paliwem nabywanym do wszystkich pojazdów (niezależnie od ich przeznaczenia oraz rodzaju i typu potwierdzonego w dowodzie rejestracyjnym oraz w świadectwie homologacji), które zostały wymienione w art. 3 ust. 1 nowelizacji.

Zalicza się do nich samochody osobowe oraz inne pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Stąd też zakaz odliczania dotyczył będzie również użytkowanych przez Pana busów.

W związku z odesłaniem do wskazanego przepisu ustawy zmieniającej ustawe o VAT zauważyć należy, że kwestie związane z pojazdami są również zawarte w szeregu jeszcze innych jej przepisów, które także dotyczą pojazdów o wskazanym wyżej parametrze dopuszczalnej ładowności oraz zdefiniowanych cechach, w związku z którymi mogą się pojawiać wątpliwości interpretacyjne. Przepisy te jednak dotyczą wyłącznie możliwości odliczania podatku naliczonego związanego z zakupem pojazdów, w związku z czym nie mają one znaczenia dla odliczania podatku związanego z nabywanym paliwem.

Na zakończenie dodam, że bez zmian pozostaje możliwość odliczania podatku naliczonego związanego z innymi kosztami eksploatacji pojazdów (części, naprawy, serwisowanie itp.). Stąd też tak jak dotychczas, od nowego roku nadal będzie tenże podatek odliczać.

Podstawa prawna:
· art. 3 ust. 1; art. 4 Ustawy z dnia 16 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (tekst ustawy dotychczas nie został ogłoszony w Dzienniku Ustaw).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Możliwość odliczenia VAT od paliwa do busów w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________