ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Symbol PKWiU dla tkanin lnianych w 2011

czwartek, 23 grudnia 2010 22:30

Symbol PKWiU dla tkanin lnianych w 2011

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Jestem producentem tkanin. W związku nowymi przepisami, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. mam wątpliwości co do budowy symbolu PKWiU w przypadku tkanin. Czy symbol PKWiU 13.20.13.0 powinno się stosować dla różnych tkanin lnianych, niezależnie od ich przeznaczenia?

 

Ekspertax odpowiada: Wątpliwości klasyfikacyjne związane są z tym, że od 1 stycznia 2011 r. dla celów podatkowych należy stosować klasyfikacje statystycznie zamieszczone w przepisach rozporządzenia PKWiU 2008 (Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), które dla innych celów obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.

Dla wyjasnienia wątpliwości dotyczących zasad klasyfikowania określonych wyrobów powiedzieć należy, że ich rozwiązanie znajduje się w Zasadach Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, które zamieszczone zostały w załączniku do ww. rozporządzenia.

W oparciu o nie powiedzieć trzeba, iż struktura PKWiU opiera się na siedmiu poziomach grupowania i tak:

• grupowania poziomu pierwszego - "sekcje" oznaczone są symbolami jednoliterowymi.
• grupowania poziomu drugiego - "działy" oznaczone są symbolami dwucyfrowymi.
• grupowania poziomu trzeciego - "grupy" oznaczone są symbolami trzycyfrowymi.
• grupowania poziomu czwartego - "klasy" oznaczone są symbolami czterocyfrowymi.
• grupowania poziomu piątego - "kategorie" oznaczone są symbolami pięciocyfrowymi.
• grupowania poziomu szóstego - "podkategorie" oznaczone są symbolami sześciocyfrowymi.
• grupowania poziomu siódmego - "pozycje" oznaczone są symbolami siedmiocyfrowymi.

Zatem symbol PKWiU maksymalnie składa się z 7 cyfr.

Uzupełnieniem interpretacyjnym dla PKWiU 2008 jest regulacja zamieszczona w przepisach rozporządzenia w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, w którym zamieszczono nomenklaturę scaloną (CN).

Jest ona istotna z tego względu, że poszczególne wyroby oznaczone określonym symbolem PKWiU są powiązane z odpowiednim kodem CN, co w wielu przypadkach pozwala rozwiać wątpliwości klasyfikacyjne. W przedmiocie zaliczania określonego wyrobu do danego grupowania klasyfikacyjnego istotne jest również to, że może on należeć wyłącznie do jednego grupowania.

Dlatego też, jeżeli podstawowym surowcem tkaniny są włókna lnu, to zaliczamy ją do tkanin lnianych, oznaczone według PKWiU symbolem 1320.13.0, dla których właściwy jest kod CN 5309, chociaż mogą one zawierać również inne rodzaje włókien, np. bawełny.

Podstawa prawna:
· rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. nr 207, poz. 1293 ze zm.),
· rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz. UE wydanie specjalne – Rozdział 02, tom 2 str. 382).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Symbol PKWiU dla tkanin lnianych w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________