ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Okres przejściowy a stawka VAT na mapy

środa, 29 grudnia 2010 19:26

Okres przejściowy a stawka VAT na mapy

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: Czy od 2011 r. mapy, dotychczas obłożone stawką 7% VAT, traktowane mają być jako książki, czyli ze stawką VAT 5%? Czy wobec tego obowiązuje je okres przejściowy, jak dla książek, i muszą być sprzedawane na 7%, czy można od razu zastosować nową stawkę VAT i od 1 stycznia 2011 r. sprzedawać je na 5%?

 

Ekspertax odpowiada: Okres przejściowy na stosowanie dotychczasowych stawek VAT nie dotyczy map. Czasowe obniżenie stawek podatku do wysokości 0% i 7% wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 246, poz. 1649).

Zgodnie z nim, do dnia 30 kwietnia 2011 r., zastosowanie będzie miała stawka 0% VAT:

- dla dostawy i WNT książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oznaczonych symbolem ISBN,
- importu drukowanych książek i broszur (ex CN 4901), oznaczonych symbolem ISBN,

jednakże pod warunkiem, że podatnik posiada dokumentację potwierdzającą przekazanie ww. towarów do dystrybucji przez dniem 1 stycznia 2011 r. lub dostawca ujął je w spisie z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2010 r.

Tym samym dla sprzedaży map od początku roku 2011 należy stosować stawkę VAT w wysokości 5% wynikającą z załącznika nr 10 do ustawy o VAT (poz. 32 PKWiU ex 58.11.1 - mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi), wprowadzonego nowelizacją: ustawą z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. nr 238, poz. 1578). Zgodnie z nią dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5 %.

Podstawa prawna:
· rozdz. 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 246, poz. 1649),
· art. 19 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. nr 238, poz. 1578).

Dorota Ryterska, prawnik

powrót VAT Okres przejściowy a stawka VAT na mapy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________