ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Stawka VAT na import i dystrybucję ryb w 2011

środa, 29 grudnia 2010 19:48

Stawka VAT na import i dystrybucję ryb w 2011

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Moja firma, podatnik VAT zajmuje sie importem i dystrybucją następujących towarów: ryby całe, świeże, hodowlane, morskie; ryby całe, świeże, hodowlane, słodkowodne; ryby całe, świeże, nie hodowlane, morskie; ryby całe, świeże, niehodowlane, słodkowodne; ryby patroszone, świeże, hodowlane, morskie; ryby patroszone, świeże, hodowlane, słodkowodne; ryby patroszone, świeże, niehodowlane, morskie; ryby patroszone, świeże, niehodowlane, słodkowodne; filety z ryb morskich hodowlanych; filety z ryb słodkowodnych hodowlanych; filety z ryb morskich niehodowlanych; filety z ryb słodkowodnych niehodowlanych; skorupiaki żywe; skorupiaki świeże; skorupiaki mrożone; skorupiaki bez głów, surowe (np. ogony krewetek); skorupiaki bez głów, gotowane; skorupiaki gotowane, obrane, mrożone; ostrygi żywe; mięczaki żywe; mięczaki świeże; mięczaki mrożone; mięczaki obrane, gotowane, mrożone.

Zatem mam pytanie, jaka stawka podatku VAT będzie miała zastosowanie do tych towarów w roku 2011?

 

Ekspertax odpowiada: Wyjaśnienie niniejszego problemu wynika z regulacji zamieszczonej we wskazanych niżej przepisach ustawy nowelizującej ustawę o VAT.

W oparciu o jej brzmienie powiedzieć należy, że w załączniku nr 10 dodanym do ustawy o VAT, w którym wyliczono towary i usługi opodatkowane 5% stawką podatku VAT. W poz. 16 tegoż załącznika wymienione zostały ryby oraz pozostałe produkty rybactwa, zaliczane na podstawie przepisów rozporządzenia PKWiU do działu 03.

Tamże natomiast wymienione zostały zarówno ryby morskie oraz słodkowodne, a także skorupiaki, mięczaki oraz  ostrygi – świeże, mrożone, schłodzone oraz żywe. W kolejności pod poz. 18 załącznika nr 10 wymienione zostały ryby, skorupiaki oraz mięczaki przetworzone, które zgodnie z PKWiU opisane są symbolem 10.20.

Mając zatem powyższe na uwadze powiedzieć trzeba, że wymienione wyżej towary w roku 2011 będą opodatkowane 5 % stawką VAT.        

Podstawa prawna:
· art. 19 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z wykonaniem ustawy budżetowej (Dz.U. nr 238, poz. 1578),
· poz. 16 załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.),
· rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. nr 207, poz. 1293 ze zm.),
· Dział 3 rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz. UE wydanie specjalne – Rozdział 02, tom 2 str. 382).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Stawka VAT na import i dystrybucję ryb w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________