ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Wyroby garmażeryjne. Stawka VAT w 2011

czwartek, 30 grudnia 2010 20:36

Wyroby garmażeryjne. Stawka VAT w 2011

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: W związku ze zmianą stawek podatku VAT mam pytanie, jaka stawka będzie miała zastosowanie do wyrobów garmażeryjnych, które są pasteryzowane, w związku z czym ich trwałość przekracza 14 dni?

Ekspertax odpowiada: W zasadzie trudno jest udzielić precyzyjnej odpowiedzi na tak ogólnie sformułowane pytanie, ponieważ w przepisach obu wskazanych niżej ustaw nowelizujących ustawę o VAT nie operuje się ogólnym pojęciem „wyrobów garmażeryjnych”.

Od nowego bowiem roku przy opodatkowaniu obniżonymi stawkami VAT (5 i 8 %) wyroby oraz usługi są identyfikowane za pomocą symboli statystycznych wynikających z przepisów rozporządzenia PKWiU 2008. Dlatego też jedynym co można odpowiedzieć na pytanie postawione w powyższy sposób jest to, że wyroby o charakterze garmażeryjnym można zaliczyć do gotowych posiłków lub dań, które według PKWiU zaliczają się do grupowania 10.85.1, albo też pozostałych różnych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, które według PKWiU zaliczają sie do klasy 10.89.19.0.

W przypadku tych pierwszych – zaliczają  sie do nich posiłki lub dana wyprodukowana na bazie jakichś podstawowych surowców: mięsa, warzyw, wyrobów mącznych, ryb skorupiaków i mięczaków, inne wieloskładnikowe bez wyraźniej przewagi jakiegoś produktu – te będą opodatkowane 5% stawką VAT.

Natomiast te inne, które składem nie odpowiadają wyżej wspomnianym daniom i posiłkom, opodatkowane będą 8% stawką VAT.

W kontekście wyrobów (dań, posiłków)garmażeryjnych istotne jest to, że dla opodatkowania określoną stawką podatku bez znaczenia pozostaje termin przydatności do spożycia, ponieważ ten ma znaczenie jedynie dla pieczywa o terminie trwałości lub przydatności przekraczającym 14 dni. 

Podstawa prawna:
· art. 19 pkt 2 lit. a, pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z wykonaniem ustawy budżetowej (Dz.U. nr 238, poz. 1578),
· art. 1 pkt 17 lit. c ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 226 poz. 1476),
· art. 41 ust. 1-2; znowelizowany załącznik nr 3; załącznik nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.),
· rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Wyroby garmażeryjne. Stawka VAT w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________