ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi logopedyczne i psychologiczne. VAT w 2011

poniedziałek, 03 stycznia 2011 14:22

Usługi logopedyczne i psychologiczne. VAT w 2011

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Czy od początku 2011 r. usługi logopedyczne są zwolnione z podatku VAT, a jeżeli nie, to jaką stawką trzeba je opodatkować?

 

Ekspertax odpowiada: Od dnia 1 stycznia 2011 r. w dalszym ciągu z podatku VAT zwolnione są usługi logopedyczne, gdyż ich celem jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia ordynowana pacjentom w tym zakresie, a więc usługa z zakresu szeroko pojętej opieki medycznej.

W kontekście powyższego dodać trzeba, że w ramach tychże szeroko pojętych usług opieki medycznej ze zwolnienia od podatku VAT korzystają również usługi świadczone przez psychologów.

Podstawa prawna:
• art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 226, poz. 1476),
• art. 43 ust. 1 pkt 18-19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm. - dalej ustawa VAT),
• art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z wykonaniem ustawy budżetowej (Dz.U. nr 238, poz. 1578).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Usługi logopedyczne i psychologiczne. VAT w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________