ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Badania psychologiczne. VAT w 2011

poniedziałek, 03 stycznia 2011 14:26

Badania psychologiczne. VAT w 2011

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Czy usługi polegające na badaniu psychologicznym, które są konieczne dla uzyskania pozwolenia na broń, są opodatkowane podatkiem VAT, a jeżeli tak to jaką stawką?

 

Ekspertax odpowiada: Od dnia 1 stycznia 2011 r. w dalszym ciągu z podatku VAT zwolnione są usługi opieki medycznej, gdyż ich celem jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia ordynowana pacjentom w tym zakresie, a więc usługa z zakresu szeroko pojętej opieki medycznej.

Z takim jednak charakterem usługi w moim przekonaniu nie mamy do czynienia w przypadku badań psychologicznych wykonywanych na okoliczność ubiegania się danej osoby o pozwolenie na posiadanie broni. W takim bowiem przypadku, co wynika z brzmienia wskazanych niżej przepisów ustawy o broni i amunicji, badanie psychologiczne ma na celu ustalenie, czy w przypadku tejże osoby nie zachodzą negatywne przesłanki o charakterze psychologicznym, które stanowią przeszkodę dla uzyskania pozwolenia, czyli z usługą, która w żadnej mierze nie ma charakteru usługi opieki medycznej.

Z tego też względu uważam, że w tym przypadku usługa psychologa będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej, czyli w wysokości 23%, gdyż w żadnej z ustaw nowelizujących ustawę o VAT nie została dla nich przewidziana stawka obniżona.

Podstawa prawna:
· art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 226, poz. 1476),
· art. 43 ust. 1 pkt 18-19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm. - dalej ustawa VAT),
· art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z wykonaniem ustawy budżetowej (Dz.U. nr 238, poz. 1578),
· art. 15 ust. 1 pkt 3, ust. 3-5 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 52, poz. 525 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Badania psychologiczne. VAT w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________