ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe PIT-12 składamy do 10 stycznia 2011

wtorek, 04 stycznia 2011 09:41

PIT-12 składamy do 10 stycznia 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pracodawca (płatnik pobierający zaliczki na podatek dochodowy) ma obowiązek wypełnić zeznanie roczne swojego pracownika, jeśli ten złoży do dnia 10 stycznia PIT-12. Pracownik, nie musi wtedy samodzielnie wypełniać zeznania rocznego PIT-37, jednak nie może również skorzystać z ulg podatkowych.

Dokonanie przez płatnika rocznego obliczenia podatku możliwe jest po spełnieniu szeregu warunków.

 

Podatnik powinien złożyć płatnikowi do dnia 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym stosowne oświadczenie, które traktuje się na równi z zeznaniem podatkowym. Podatek wynikający z obliczenia rocznego sporządzonego przez płatnika jest podatkiem dochodowym należnym od podatnika za dany rok, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję określającą inną wysokość zobowiązania w podatku dochodowym.

W oświadczeniu PIT-12, pracownik-podatnik powinien stwierdzić, że spełnia warunki określone w ustawie podatkowej, uprawniające do żądania sporządzenia rocznego obliczenia podatku przez płatnika.

Są one następujące:

1) podatnik, poza dochodami uzyskanymi od płatnika, nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem dochodów, których nie łączy się z przychodami z pozostałych źródeł i które opodatkowane są w sposób zryczałtowany bądź odrębnie,
2) podatnik nie korzysta z odliczeń, z zastrzeżeniem odliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń,
3) podatnik nie korzysta z możliwości opodatkowania dochodów w rozliczeniu rocznym wspólnie z małżonkiem albo z samotnie wychowywanym dzieckiem,
4) podatnik nie ma obowiązku doliczenia do podatku lub dochodu kwot uprzednio odliczonych, z zastrzeżeniem przypadku otrzymania za pośrednictwem płatnika zwrotu uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (wówczas sam płatnik dolicza te kwoty do podatku).

Roczne obliczenie podatku, płatnicy sporządzają w terminie do końca lutego roku po upływie roku podatkowego i w tym samym terminie przekazują podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Jeżeli podatnikiem jest osoba, na której ciąży w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy, to drugi egzemplarz rocznego obliczenia podatku powinien być przekazany urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

powrót Podatki dochodowe PIT-12 składamy do 10 stycznia 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________