ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Inne Dyrektor w Łodzi będzie wydawał interpretacje indywidualne

wtorek, 04 stycznia 2011 12:38

Dyrektor w Łodzi będzie wydawał interpretacje indywidualne

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zmieni się właściwość organów podatkowych rozpatrujących wnioski o interpretację indywidualną. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi rozpatrzy wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej kierowane dotychczas do Warszawy, Poznania i Katowic.

Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi zostanie udzielone upoważnienie do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego w imieniu Ministra Finansów oraz określony zakres terytorialny jego działania.

 

Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w województwie:

- lubelskim,
- łódzkim,
- opolskim i
- świętokrzyskim,

dotychczas rozpatrywane przez Dyrektorów Izb Skarbowych w: Warszawie, Poznaniu i Katowicach, będą podlegały rozpatrzeniu przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

Tym samym zmianie ulegają wzory formularzy wniosków ORD-IN oraz ORD-IN/A.

Tak wynika z projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, Dz.U. nr 112, poz. 770 z późn. zm.), które ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

W przypadku wniosków złożonych do dnia wejścia w życie tego rozporządzenia, organ właściwy miejscowo w chwili złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej pozostaje właściwy do jej wydania, choćby zmieniły się podstawy właściwości (zastosowanie znajdzie §10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, Dz.U. nr 112, poz. 770 z późn. zm.).

powrót Inne Dyrektor w Łodzi będzie wydawał interpretacje indywidualne

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________