ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Komu kasa od 1 maja 2011?

środa, 05 stycznia 2011 16:02

Komu kasa od 1 maja 2011?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Podatnicy, którzy świadczą usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie zawsze będą mieć obowiązek stosowania kas rejesrtujących. Sprawdź, kto korzysta z szczególnych tytułów zwolnień.

 

Po 30 kwietnia 2011 r. tracą moc zwolnienia o charakterze przedmiotowym i podmiotowym w takich dziedzinach, jak:

- usługi prawnicze,
- usługi medyczne,
- doradztwo,
- usługi opieki społecznej,
- niektóre kategorie usług świadczonych przez podmioty rozliczające się w podatku dochodowym w systemie ryczałtowym w formie karty podatkowej.

We wszystkich tych dziedzinach (nie tylko w grupie usług prawniczych) będzie można korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas po spełnieniu kryteriów dla wymienionych szczególnych tytułów zwolnień.

Zwolnienia z obowiazku ewidencjonowania sprzedaży obecnie są określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930) i szczegółowo rozpisane w poz. 34 i 37 załącznika do rozporządzenia.

W związku z tym, z obowiązku ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych nadal pozostają czynności polegające na:

· świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę;
2) liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20

Nie dotyczy to podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych czynności przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Dotyczy również podatników rozpoczynających w 2011 r. lub 2012 r. wykonywanie sprzedaży, jeżeli do końca 2011 r. lub 2012 r. podatnik spełni ww. warunki. Jednakże w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności w drugiej połowie 2011 r. lub 2012 r., pod warunkiem że liczba operacji świadczenia tych usług do końca roku nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług - 10.

· świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Nie dotyczy to jednak podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych czynności przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

powrót VAT Komu kasa od 1 maja 2011?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________