ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe PIT-12 a przekazanie 1% na OPP

środa, 05 stycznia 2011 15:42

PIT-12 a przekazanie 1% na OPP

Napisane przez  Gabriel Gawroński, prawnik

Czytelnicy pytają: Miała być możliwość wskazania KRS organizacji pożytku publicznego. Wygląda na to, że nie można przekazać tego 1%. Proszę o informację jak ta sprawa wygląda przy rozliczaniu podatku przez zakład pracy. PIT 12 nie ma rubryki, w której można określić OPP.

 

Ekspertax odpowiada: PIT-12 nie wyklucza ostatecznie możliwości przekazania 1% na OPP. Po otrzymaniu PIT-40 podatnik może skorygować tę deklarację, tym samym skorzystać z dopuszczalnych ulg i odliczeń. Wtedy podatnik składa PIT-37.

Złożenie płatnikowi (m.in. zakładowi pracy) PIT-12  oświadczenia dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym powoduje, że to płatnik złoży za podatnika deklarację roczną na druku PIT-40 (zakład pracy) lub PIT-40A (organy rentowe). Na złożenie tej deklaracji płatnik ma termin do końca lutego 2011 r.
Po złożeniu PIT-12 podatnik nie otrzymuje już do końca lutego informacji PIT-11, płatnik natomiast przesyła podatnikowi oraz bezpośrednio do urzędu skarbowego, w terminie do końca lutego deklarację roczną.

W PIT-12 podatnik oświadcza, że:
- poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (18% i 32%),
- nie korzysta z odliczeń podatkowych poza tymi, których dokona płatnik,
- nie korzysta z możliwości opodatkowania wspólnie z małżonkiem lub jako samotnie wychowujący dziecko,
- nie dolicza kwot uprzednio odliczonych, poza tymi, których dokona płatnik.

Płatnik (pracodawca, organ rentowy) rozliczając podatnika odlicza:
- od dochodu pobrane w ciągu roku składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS),
- od podatku kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w roku podatkowym ze środków podatnika,
- od dochodu zwrócone płatnikowi świadczenia - jeżeli nie zostały one potrącone od dochodu przy poborze zaliczek,
- oraz dolicza do podatku otrzymany za pośrednictwem płatnika zwrot uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dlatego PIT-12 nie jest ostateczną deklaracją. Podatnik po otrzymaniu PIT-40 ma prawo wypełnić właściwą deklarację roczną i złożyć ją w przewidzianym ustawowym terminie, tj. do końca kwietnia.

Za deklarację będzie wówczas uznawana ta złożona przez podatnika, a PIT-40 będzie traktowany na zasadzie takiej, jak informacja PIT-11 (czyli jako informacja o uzyskanych przez podatnika przychodach za dany rok podatkowy).

Podstawa prawna:
· art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2010 r. nr 51 poz. 307 z późn. zm.)

Gabriel Gawroński, prawnik

powrót Podatki dochodowe PIT-12 a przekazanie 1% na OPP

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________