ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Zmiana stawek VAT a świadczenia ciągłe

sobota, 08 stycznia 2011 14:16

Zmiana stawek VAT a świadczenia ciągłe

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Specyfika branż świadczących tzw. usługi ciągłe powoduje, że często okresy rozliczeniowe nie pokrywają się u nich z okresami kalendarzowymi. W związku z tym wprowadzony został przepis przejściowy regulujący sytuacje, gdy okres rozliczeniowy obejmuje dzień zmiany stawki podatku. Sprawdź, jak rozwiązać problem zmiany obowiązujących po dniu 1 stycznia 2011 r. stawek VAT.

W przypadku świadczeń ciągłych, dla których ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, rozwiązanie jest nastepujące.

Czynności, dla których w związku z ich wykonywaniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznane będą za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności.

Zatem jeżeli podatnik świadczy usługi telekomunikacyjne, a przyjęty okres rozliczeniowy kończy się w dniu 29. grudnia 2010 r. - czynność uznana będzie za wykonaną w grudniu. Należy zastosować dla sprzedaży stawkę obowiązującą w 2010 r.

W przypadku świadczeń ciągłych, które obejmują dzień zmiany stawki, postępujemy w następujący sposób.

W sytuacji takiej, gdy okres, do którego odnosi się rozliczenie lub płatność, obejmuje dzień zmiany stawki, czynność będzie uznana za wykonaną:

- w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku - w zakresie jej części wykonywanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki podatku;
- z upływem tego okresu - w zakresie jej części wykonywanej od dnia zmiany stawki podatku.

W przypadku, gdy nie jest możliwe określenie faktycznego wykonania części czynności (do dnia i od dnia zmiany stawki podatku), części te ustala się w okresie, do którego odnosi się rozliczenie lub płatność, proporcjonalnie.

Jeżeli podatnik świadczy usługi udostępniania kodowanych programów telewizyjnych, a okres rozliczeniowy przyjęty w umowie wynosi 30 dni i kończy się 20 stycznia 2011 r., część usługi wykonanej do dnia 31 grudnia 2010 r. zostanie opodatkowana stawką obowiązującą w 2010 r. a część od 1 do 20 stycznia obowiązującą w 2011 r.

Jak postąpić w przypadku świadczenia usług ciągłych, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z terminem płatności?

W przypadku świadczenia usług ciągłych (np. usług telekomunikacyjnych), dla których obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, zgodnie z terminem płatności, jeżeli termin tej płatności wypadł w grudniu 2010 r., a okres rozliczeniowy obejmuje dzień zmiany stawki np. 20 grudnia 2010 r. - 19 stycznia 2011 r., usługa ta podlega opodatkowaniu w całości starą stawką VAT bez konieczności dzielenia jej na wykonaną przed i po zmianie stawki VAT.

W takim bowiem przypadku obowiązek podatkowy, który powstał przed zmianą stawki determinuje opodatkowanie usługi na dotychczasowych zasadach i zastosowanie stawki sprzed jej zmiany.

Jednakże powyższych przepisów przejściowych nie stosuje się w przypadku importu towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Dla tych czynności wysokość opodatkowania określa się przy zastosowaniu stawek obowiązujących w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

powrót VAT Zmiana stawek VAT a świadczenia ciągłe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________