ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Wykorzystywanie samochodów na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa

wtorek, 11 stycznia 2011 14:42

Wykorzystywanie samochodów na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Z dniem 1 stycznia 2011 r. nastąpiła likwidacja niektórych obowiązków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów posiadanych przez podatników prowadzących działalność gospodarczą.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w przypadku wykorzystywania samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, objętych ograniczonym prawem do odliczenia podatku przy ich nabyciu, nie stosuje się art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Dotyczy to zatem przypadków wykorzystywania tych samochodów i pojazdów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia (art. 5 nowelizacji ustawy o VAT z dnia 16 grudnia 2010 r.).

Nowelizacja ustawy o VAT z dnia 16 grudnia 2010 r. zlikwidowała obowiązki związane z zaświadczeniami wydawanymi przez okręgowe stacje kontroli pojazdów oraz zawiadamianiu naczelnika urzędu skarbowego o wprowadzeniu zmian w pojeździe po wydaniu takirgo zaświadczenia.

Podatnicy nie mają zatem obowiązku:

dostarczania do naczelnika urzędu skarbowego kopii zaświadczenia, wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzającego spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych poniżej, tj.:

1) mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

2) mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punku podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu, a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;

3) które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;

4) które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Jednakże takie zaświadczenie dla potrzeb podatku VAT podatnik powinien jednak posiadać w swojej dokumentacji.

pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wprowadzeniu zmian w pojeździe, dla którego okręgowa stacja kontroli pojazdów wydała zaświadczenie potwierdzającego spełnienie wymagań, o których mowa powyżej w pkt 1-4. Podatnik w takim przypadku powinien dokonać korekty odliczonego podatku (art. 1 pkt 11 lit. b ww. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. uchylający w art. 86 ust. 5a-5c).

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

powrót VAT Wykorzystywanie samochodów na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________