ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót ZUS i Prawo pracy Wniosek o podjęcie wypłaty emerytury w 2011

piątek, 14 stycznia 2011 18:25

Wniosek o podjęcie wypłaty emerytury w 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W przypadku emerytów, którym świadczenia zostały przyznane począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r. i kontynuują zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy, z uwagi na zmianę przepisów ZUS nie wypłaci emerytury. Konieczny jest wniosek o podjęcie wypłaty emerytury.

Dotyczy to osób, które wniosek o emeryturę złożyły:

· po dniu 31 grudnia 2010 r.,
· w 2010 r., ale warunki wymagane do przyznania emerytury (np. osiągnięcie wymaganego wieku) spełnią po 31 grudnia 2010 r.

Zatem jeśli złożyłeś wniosek o emeryturę w grudniu 2010 r. i nadal jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a wiek emerytalny (65 lat) uzyskasz, np. 20 stycznia 2011 r., od od tej daty ZUS przyzna Ci emeryturę, ale nie będzie jej wypłacał, z uwagi na nierozwiązanie stosunku pracy.

Emerytura nie będzie wypłacana do czasu rozwiązania stosunku pracy i zgłoszenia wniosku o podjęcie jej wypłaty.

Osoby, które rozwiążą stosunek pracy nawiązany przed przejściem na emeryturę, muszą niezwłocznie zgłosić wniosek o podjęcie wypłaty emerytury.
Przepisy nakazują podjęcie wypłaty od miesiąca, w którym - przynajmniej przez 1 dzień emeryt już nie pracuje w ramach tego samego zatrudnienia, co przed nabyciem emerytury - jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zostanie zgłoszony wniosek.

Do wniosku o podjęcie wypłaty emerytury, w związku z ustaniem zatrudnienia, należy koniecznie dołączyć świadectwo pracy albo zaświadczenie pracodawcy, potwierdzające fakt i datę rozwiązania stosunku pracy.

Osobom, które rozwiążą stosunek pracy z ostatnim dniem miesiąca (np. 28 lutego lub 31 maja), wypłata emerytury przysługuje od następnego miesiąca, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłosiły wniosek w tej sprawie.

Jeżeli masz nabyłeś prawo do emerytury od 10 stycznia 2011 r. i nadal pracujesz na rzecz tego samego pracodawcy, co przed przejściem na emeryturę, ZUS nie wypłaci Ci emerytury. Jeżeli rozwiążesz umowę o pracę z dniem 28 lutego 2011 r. ZUS podejmie wypłatę emerytury od dnia 1 marca 2011 r., o ile wniosek zgłosisz w lutym. Jeśli wniosek zgłosisz w kwietniu - wypłata emerytury zostanie podjęta najwcześniej od 1 kwietnia.

Tym osobom, które rozwiążą stosunek pracy w innym dniu niż ostatni dzień miesiąca (np. 15 lutego) - wypłata emerytury zostanie podjęta od miesiąca, w którym emeryt nie kontynuował już zatrudnienia, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłosi wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Zatem, jeżeli nabywasz prawo do emerytury od dnia 1 lutego 2011 r., ale nadal pracujesz na rzecz tego samego pracodawcy, co przed przejściem na emeryturę, ZUS nie wypłaca Ci przyznanej emerytury. Jeżeli umowę o pracę rozwiążesz z dniem 15 kwietnia 2011 r. ZUS podejmie wypłatę emerytury od dnia 1 kwietnia 2011 r., o ile wniosek zgłosisz w kwietniu. W razie późniejszego zgłoszenia wniosku - wypłata emerytury zostanie podjęta od miesiąca, w którym zgłosisz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Osobom, które wniosek o podjęcie wypłaty emerytury zgłoszą w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji o przyznaniu emerytury - wypłata emerytury przysługuje od miesiąca, w którym już nie pozostawały w tym samym zatrudnieniu, co przed nabyciem emerytury.

ZUS przyznał Ci emeryturę decyzją z dnia 28 lutego 2011 r. jednak kontynuujesz zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy, w którym pozostawałeś przed nabyciem emerytury, a więc nie została podjęta wypłata świadczenia. Jeżeli rozwiązałeś stosunek pracy z dniem 23 lutego 2011 r., jednak świadectwo pracy wraz z wnioskiem przedłożysz w ZUS w dniu 5 marca 2011 r., ponieważ wniosek został zgłoszony przed uprawomocnieniem się decyzji, ZUS podejmie wypłatę emerytury od 1 lutego 2011 r.

Osobom, które wykonują pracę na rzecz kilku pracodawców, muszą rozwiązać wszystkie stosunki pracy zawarte przed przejściem na emeryturę.

powrót ZUS i Prawo pracy Wniosek o podjęcie wypłaty emerytury w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________