ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Naprawa dachów, wymiana okien i remont klatek schodowych

niedziela, 16 stycznia 2011 16:50

Naprawa dachów, wymiana okien i remont klatek schodowych

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Jako podatnik VAT podpisałem umowę ze spółdzielnią mieszkaniową na naprawę dachów, wymianę okien w lokalach i remont klatek schodowych w blokach mieszkalnych. Czy na takie usługi w roku 2011 obowiązuje 8% stawka VAT?

Ekspertax odpowiada: Obniżona stawka ma zastosowanie do remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego, które posiadają cechy pozwalające zaliczyć je do objętych społecznym programem mieszkaniowym. Zatem lokale mieszkalne muszą zachować limit powierzchni użytkowej, która nie może przekraczać 150 m2.

Stąd też w opisanym przypadku stosowanie tej stawki będzie możliwe zarówno w sytuacji remontu dachów, jak i remontu klatek schodowych oraz do wymiany okien, jeżeli lokale mieszkalne spełniały będą warunek powierzchni mieszkaniowej.

W każdym bowiem przypadku interesujące nas roboty mają charakter robót remontowych wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

Dodać tu muszę, że jeżeli w ww. budynkach mieszkalnych byłby zlokalizowana lokale użytkowe, to ich powierzchnia użytkowa miałaby wpływ na proporcjonalność jej udziału w remoncie klatek schodowych i dachów, w związku z czym cały koszt robót każdego rodzaju należałoby proporcjonalnie podzielić na część mieszkalną oraz użytkową.

Uzupełniając powyższe dodać również muszę, że zastosowanie tej stawki do całości usług remontowych nie będzie możliwe także w takim przypadku, w którym niektóre z lokali będą miały większą powierzchnię użytkową. W takiej sytuacji należało będzie również określić proporcję  kosztu usługi przypadającą na nadwyżkę powierzchni i do tej zastosować 23% stawkę VAT.

Podstawa prawna:
·
art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z wykonaniem ustawy budżetowej (Dz.U. nr 238, poz. 1578),
· art. 41 ust. 2, ust. 12-12c, art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.),
· §7 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 246, poz. 1649).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Naprawa dachów, wymiana okien i remont klatek schodowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________