ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Stawka VAT na sprzedaż mleka, bydła rzeźnego, opasów i krów

poniedziałek, 17 stycznia 2011 12:08

Stawka VAT na sprzedaż mleka, bydła rzeźnego, opasów i krów

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Jakie symbole PKWiU oraz jakie stawki VAT należy przyporządkować dla mleka, bydła rzeźnego, w tym opasów i krów?

Ekspertax odpowiada: W przypadku mleka surowego (skupionego od rolników) pochodzącego od bydła mlecznego należy według PKWiU 2008 przyporządkować do niego symbol 01.41.20.0, natomiast do mleka już przetworzonego właściwym jest symbol 10.51.11.0, zaliczanego do wyrobów mleczarskich.

Z tego też względu od dnia 1 stycznia 2011 r. obowiązuje na:

- sprzedaż mleka surowego przez rolników zwolnienie od podatku VAT, 
- sprzedaż surowego mleka przez podmiot skupujący (od rolników) do przetwórców - 23% stawka VAT, ponieważ z żadnego ze wskazanych niżej przepisów nie wynika, iż ma tu zastosowanie stawka obniżona w wysokości 5 lub 8%,
- sprzedaż mleka przetworzonego - 5% stawka VAT.

W przypadku bydła mlecznego według PKWiU właściwym jest symbol 01.41.10.0, natomiast do opasów zastosowanie ma symbol 01.42.12.0 (pozostałe żywe bydło). Z tego względu do sprzedaży tych zwierząt zastosowanie ma 5% stawka VAT.

Podstawa prawna:

· art. 19 pkt 2, pkt 5, pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z wykonaniem ustawy budżetowej (Dz.U. nr 238, poz. 1578),
· art. 1 pkt 17 lit. a-c, lit. f ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 226 poz. 1476) ,
· art. 41 ust. 2, art. 43 ust. 1 pkt 1, poz. 14 załącznika nr 3, poz. 14, poz. 21  załącznika nr 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.),
· rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Stawka VAT na sprzedaż mleka, bydła rzeźnego, opasów i krów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________