ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Do 20 stycznia wybierasz formę opodatkowania

wtorek, 18 stycznia 2011 16:34

Do 20 stycznia wybierasz formę opodatkowania

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Na wybór formy opodatkowania masz czas do 20 stycznia roku podatkowego lub do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż do dnia uzyskania pierwszego przychodu – jeżeli rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego.

Musisz powiadomić pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze, jeżeli zdecydujesz się na:

 

• opodatkowanie dochodów według jednolitej 19% stawki podatku albo
• w formie ryczałtu albo
• w formie karty podatkowej.

Jeśli zdecydujesz się na opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej, nie musisz zawiadamiać o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Jeżeli jednak kontynuujesz swoją działalność i w poprzednim roku podatkowym byłeś opodatkowany w innej formie a od nowego roku chcesz być opodatkowany na ogólnych zasadach i opłacać podatek według skali podatkowej, to musisz o tym poinformować właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W przypadku opodatkowania dochodów według skali podatkowej lub wyboru opodatkowania według jednolitej 19% stawki podatku oraz ryczałtu - naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.

W przypadku karty podatkowej - naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, a gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu - według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki niebędącej osobą prawną, a jeżeli nie można ustalić siedziby tej spółki - według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.

Jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku naczelników urzędów skarbowych, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedzibę działalności.

powrót Podatki dochodowe Do 20 stycznia wybierasz formę opodatkowania

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________