ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Moc ksiąg rachunkowych banku

niedziela, 23 stycznia 2011 21:32

Moc ksiąg rachunkowych banku

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 1 marca 2011 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę dotyczącą mocy wyciągów z ksiąg rachunkowych banku. Obecnie to klient musi udowodnić bankowi, że nie zawarł z nim umowy lub nie pobrał pieniędzy z banku, gdyż księgi rachunkowe banków i wyciągi z tych ksiąg oraz wszelkie wystawione w ten sposób oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku mają moc prawną dokumentów urzędowych.

Trybunał Konstytucyjny sprawdzi, czy jest to zgodne z Konstytucją.

Zgodnie z kwestionowanym przepisem księgi rachunkowe banków i wyciągi z tych ksiąg oraz wszelkie wystawione w ten sposób oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku mają moc prawną dokumentów urzędowych. Z art. 244 Kodeksu postępowania cywilnego wynika z kolei, że dokumenty urzędowe stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone. Przepis art. 252 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi natomiast, że strona, która zaprzecza prawdziwości tego typu dokumentu albo twierdzi, że zawarte w nim oświadczenia są niezgodne z prawdą, powinna okoliczność tę udowodnić.

Zatem w przypadku sporu konsumenta z przedsiębiorcą (bankiem) ustawodawca w zasadniczy sposób umacnia pozycję przedsiębiorcy. Przeciwnik banku w sporze, w którym bank posługuje się wyciągiem z ksiąg rachunkowych zobowiązany jest do przeprowadzenia dowodu negatywnego. Powinien bowiem wykazać, że umowy nie zawierał albo, że w jej ramach nie pobrał z banku określonych środków. Jest to niezgodne zarówno z konstytucyjną zasadą równości, jak i zasadą ochrony konsumentów w sporach i kontaktach z przedsiębiorcami.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe w związku z art. 244 §1 i 252 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego z art. 2, 20, 32 ust. 1 zdanie 1 i art. 76 Konstytucji w zakresie, w jakim nadaje moc dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych banku w postępowaniu cywilnym.

powrót Rachunkowość Moc ksiąg rachunkowych banku

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________