ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Odpłatne zbycie papierów wartościowych i udziałów

środa, 26 stycznia 2011 21:31

Odpłatne zbycie papierów wartościowych i udziałów

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, kiedy powstaje przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i jak go obliczamy?

Dochodem z odpłatnego zbycia (np. sprzedaży czy zamiany) papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z o.o. jest nadwyżka przychodu nad kosztami jego uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Dochód ten opodatkowany jest 19% stawką podatku.

 

Przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z o.o. powstaje w momencie przeniesienia na kupującego własności papierów wartościowych (udziałów), przy czym przychodem są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane.

Jak obliczamy przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z o.o.?

Przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z o.o. uzyskany w roku podatkowym stanowi sumę przychodów z poszczególnych transakcji.

Jeżeli uzyskujesz przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na terytorium Polski za pośrednictwem, np. biura maklerskiego, to podmiot ten jest zobowiązany w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym przesłać nam informację PIT-8C, zawierającą sumę przychodów uzyskanych przez Ciebie za jego pośrednictwem.

Co stanowi koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z o.o.?

Koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (udziałów w spółkach z o.o.) określa się na dzień uzyskania przychodu co oznacza, że poniesione wydatki są kosztem uzyskania przychodu dopiero w momencie zbycia tych papierów (udziałów). Kosztami uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i udziałów są wydatki na ich nabycie.

Do kosztów w szczególności zaliczyć można:

· wydatki związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie (np. prowizje zapłacone przy kupnie i sprzedaży papierów wartościowych, opłaty związane z prowadzeniem lub założeniem rachunku inwestycyjnego, transferu papierów wartościowych),
· wydatki związane z zakupem papierów wartościowych bez pośrednictwa biura maklerskiego lub udziałów (np. opłaty notarialne), a także
· zapłacone odsetki i prowizje od kredytów na zakup papierów wartościowych lub udziałów.

Kosztami uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub udziałów są zapłacone odsetki i prowizje od kredytu, za który zostały nabyte te papiery lub udziały, przypadające proporcjonalnie na tę część kredytu, za którą faktycznie nabyliśmy papiery wartościowe lub udziały.

Jeżeli zatem zaciągniesz kredyt w wysokości 100.000 zł na zakup 1.000 akcji spółki X, zapłacisz prowizję w wysokości 1.000 zł i odsetki 500 zł, jednak przy zakupie akcji była 60% redukcja, a więc zakupisz 400 akcji za 40.000 zł, to przy odpłatnym zbyciu akcji spółki X do kosztów uzyskania przychodu będziesz mógł zaliczyć z tytułu zapłaconej:

1) prowizji od kredytu: 40.000/100.000 x 1.000 zł = 400 zł,
2) z tytułu zapłaconych odsetek od kredytu: 40.000/100.000 x 500 zł = 200 zł.

Jeżeli przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych uzyskałeś za pośrednictwem biura maklerskiego, to w otrzymanej informacji PIT-8C wykazane są również koszty uzyskania tego przychodu.

Należy pamiętać, że biuro maklerskie wykazuje w informacji PIT-8C tylko te koszty, które są mu znane. Jeżeli poniosłeś inne wydatki związane ze zbywanymi papierami (udziałami), to w zeznaniu rocznym możesz te wydatki także uwzględnić.

Jeżeli w 2010 r. sprzedałeś akcje w celu umorzenia, to w informacji PIT- 8C biuro maklerskie nie wykaże przychodu z tego tytułu. Dochód z odpłatnego zbycia akcji w celu umorzenia podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobieranym przez płatnika.

powrót Podatki dochodowe Odpłatne zbycie papierów wartościowych i udziałów

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________