ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Ciasta mrożone. Data trwałości i termin przydatności a VAT

piątek, 28 stycznia 2011 12:35

Ciasta mrożone. Data trwałości i termin przydatności a VAT

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Importuję mrożone ciasta, których termin przechowywania (data minimalnej trwałości) w stanie zamrożenia wynosi 15-18 miesięcy. Po rozmrożeniu są one gotowe do spożycia – okres ich przechowywania w takim stanie w chłodziarce wynosi tylko 7 dni. Produkt ten na podstawie PKWiU 2008 zaliczam do grupowania 10.71.12.0.

Który z terminów wziąć pod uwagę przy ustalaniu właściwej stawki VAT? Czy powinien być to termin minimalnej trwałości (przechowywania w stanie zamrożonym), czyli 15-18 miesięcy, czy też termin przydatności do spożycia, który wynosi 7 dni, aby możliwe było opodatkowanie 8% stawką VAT?

 

Ekspertax odpowiada: W związku z pojęciami "termin minimalnej trwałości" oraz "termin przydatności do spożycia" z wskazanych niżej przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia wynika, że:

· przez datę minimalnej trwałości rozumie się datę, do której prawidłowo przechowywany środek spożywczy zachowuje swoje właściwości – data powinna być poprzedzona określeniem „najlepiej spożyć przed" albo określeniem „najlepiej spożyć przed końcem ...";
· przez termin przydatności do spożycia rozumie się termin, po upływie którego środek spożywczy traci przydatność do spożycia; termin ten jest podawany w przypadku środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie, łatwo psujących się; data powinna być poprzedzona określeniem „należy spożyć do: ...".

Odnosząc takie rozumienie wskazanych przepisów ustawy o żywności do wskazanych niżej przepisów ustawy o VAT, a także rozporządzenia PKWiU 2008 zauważyć należy, iż 8% stawka VAT ma zastosowanie do tych wyrobów ciastkarskich i ciastek, których data minimalnej trwałości nie przekracza 14 dni, a jeżeli są one oznaczane terminem przydatności do spożycia, to gdy termin ten również nie przekracza 14 dni.

Zatem oznaczenie wyrobów ciastkarskich i ciastek choćby jednym ze wskazanych terminów wyłączna możliwość opodatkowania 8% stawką podatku, jeżeli którykolwiek z nich przekracza 14 dni. Z tego też względu w opisanym przypadku nie ma możliwości zastosowania 8% stawki VAT, ponieważ ciasta prawidłowo przechowywane (w stanie zamrożenia) charakteryzują się datą minimalnej trwałości przekraczająca 14-dniowy termin.

Podstawa prawna:
· art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z wykonaniem ustawy budżetowej (Dz.U. nr 238, poz. 1578),
· art. 41 ust. 2, art. 146a pkt 2, poz. 32 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.),
· art. 3 ust. 3 pkt 7, pkt 47 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 ze zm.),
· rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Ciasta mrożone. Data trwałości i termin przydatności a VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________