ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Koszty pakowania towarów (palety) przy WNT

poniedziałek, 31 stycznia 2011 09:40

Koszty pakowania towarów (palety) przy WNT

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR), otrzymuję faktury od zagranicznych kontrahentów. Na niektórych z nich oprócz wyszczególnienia towarów są ujęte również koszty pakowania, np. 10 euro. Na innych zaś doliczane są palety, np. za cenę 20 euro, na których towar jest transportowany.

· W jaki sposób rozliczyć koszty pakowania dostarczanych towarów, czy będą one zwiększały podstawę opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)?
· W jaki sposób rozliczyć koszty palet, czy te również zwiększają podstawę opodatkowania z tytułu WNT?

 

Ekspertax odpowiada: Oba opisane w pytaniu przypadki różnią sie od siebie skutkami prawnymi.

W pierwszym z nich mamy bowiem do czynienia z towarami nabytymi w ramach WNT oraz z kosztami opakowania wiązanymi z dostawą, które są uiszczane na rzecz unijnego dostawcy.

W drugim natomiast przypadku mamy do czynienia wyłącznie z dostawą towarów. Są nimi towary handlowe oraz palety, na których zostały one przywiezione do kraju.

Z uwagi na taki sposób określenia czynności (dostawa towarów, świadczenie usług) podstawa opodatkowania przy nabywaniu towarów w ramach WNT kształtuje się następująco:

1) nabycie towarów oraz koszty ich opakowania – w tym przypadku w skład podstawy opodatkowania wchodzi łącznie wartość towarów oraz koszty opakowania uznawana za koszty dodatkowe,
2) nabycie towarów oraz nabycie palety – w tym przypadku wartość obu składników dostawy stanowi samoistnie określoną podstawę opodatkowania, dla każdego z nich odrębną.

Mając powyższe na uwadze na podstawie wskazanych niżej przepisów należy powiedzieć, że przy rozliczaniu WNT w fakturach wewnętrznych i deklaracjach VAT należy tego dokonywać następująco:

W pierwszym przypadku, wystawiamy fakturę wewnętrzną, w której podstawę opodatkowania stanowi łączna kwota, którą należało uiścić unijnemu dostawcy.

W drugim przypadku, w fakturze wewnętrznej ujmujemy odrębnie dwie pozycje towarów, czyli te o przeznaczeniu handlowym oraz palety, które także są towarem w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Podstawa prawna:
· art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 1, art. 31 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.),
· §5 ust. 1, §23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 212, poz. 1337 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Koszty pakowania towarów (palety) przy WNT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________