ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Malowanie budynków i ogrodzeń. Stawka VAT w 2011

poniedziałek, 31 stycznia 2011 09:22

Malowanie budynków i ogrodzeń. Stawka VAT w 2011

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Świadczę usługi remontowo-budowlane malowania wewnętrz w domach jednorodzinnych oraz w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych, tynkowanie, wstawianie drzwi, okien, malowanie elewacji budynku.

· Jak stawka VAT ma zastosowanie do usług remontowo-budowlanych w domach jednorodzinnych w roku 2011?
· Czy taka sama będzie stawka będzie miała zastosowanie, np. do malowania ogrodzenia działki z domem jednorodzinnym?
· Czy wielkość mieszkania i domu jednorodzinnego ma znaczenie dla zastosowania obniżonej stawki VAT?

 

Ekspertax odpowiada: Wyjaśnienie dotyczące niniejszego problemu wynika z nowelizacji z dnia 26 listopada 2010 r. ustawy o VAT oraz rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT.

W oparciu o ich brzmienie powiedzieć trzeba, iż w roku 2011 stawkę VAT w wysokości 8% należy stosować do robót konserwacyjnych w obiektach budownictwa mieszkaniowego (bez względu na ich powierzchnię). Do robót konserwacyjnych zalicza się te, których celem jest utrzymanie sprawności  technicznej elementów budynku (ściany, okna, drzwi itp.) inne niż remont. Warunkiem jednak konicznym dla zastosowania tej stawki przy robotach konserwacyjnych jest jednak to, że wartość netto zużytych materiałów (towarów) nie może przekraczać 50% wartości całej usługi.

Obniżoną stawkę w wysokości 8% można również stosować do remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego, które będzie można zaliczyć do objętych społecznym programem mieszkaniowym (limit powierzchni użytkowej: dla budynku jednorodzinnego do 300 m2, dla lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych do 150 m2). Stąd też można będzie ją stosować również do prac malarskich, wymiany okien i drzwi.

Zastosowanie 8% stawki VAT nie jest możliwe natomiast w przypadku wszelkich robót remontowo-budowlanych, które są wykonywane, np. przy ogrodzeniach posesji, czy to budynków jednorodzinnych, czy też wielorodzinnych, choćby i spełniały one wyżej wymienione warunki powierzchni użytkowej.

Nie będzie to możliwe z tego względu, że ogrodzenia stanowią odrębny od budynków obiekt, określany w przypisach ustawy Prawo budowlane jako urządzenia budowlane. Z tego względu zastosowanie będzie miała tu 23% stawka VAT.

Stosowanie 8% stawki do wszelkich usług remontowych obiektów budownictwa mieszkaniowego, których nie będzie można zaliczyć do objętych społecznym programem (przy budynkach jednorodzinnych powierzchnia użytkowa powyżej 300 m2,  przy mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych powierzchnia użytkowa powyżej 150 m), jest możliwe w pewnym zakresie.

W takim przypadku stawkę obniżoną stosujemy tylko do tej części wartości usługi, która w proporcji odpowiada limitowi powierzchni, a do pozostałej części zastosowanie będzie miała stawka 23% VAT.

Na zakończenie dla porządku dodać muszę, że 8% stawkę podatku VAT można również  stosować do budowy jednorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 m2 oraz do budowy mieszkań w budynkach wielorodzinnych o powierzchni lokali do 150 m2 (obiekty te zaliczają się do objętych społecznym programem mieszkaniowym).

Stawka ta będzie miała zastosowanie do wszystkich rodzajów robót budowlanych, które prowadzone są we wznoszonych budynkach, czyli również do prac malarskich (zewnętrznych i wewnętrznych) oraz do montażu drzwi i okien.

Podstawa prawna:
· art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z wykonaniem ustawy budżetowej (Dz.U. nr 238, poz. 1578),
· art. 41 ust. 2 ust. 12-12c, art. 146a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.),
· §7 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 246, poz. 1649).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Malowanie budynków i ogrodzeń. Stawka VAT w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________