ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi. VAT w 2011

poniedziałek, 31 stycznia 2011 09:47

Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi. VAT w 2011

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Świadczę, jako podatnik VAT, usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi. Według PKWiU 2008 są one zaliczane do grupowania 68.32.13. Czy w roku 2011 obowiązuje mnie status podatnika VAT zwolnionego dla drobnych przedsiębiorców i czy ma on zastosowanie do tych usług?

 

Ekspertax odpowiada: Zwolnienie podmiotowe przysługuje podatnikom (podatnikiem dla celów podatku VAT jest każdy podmiot, który samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą), u których obroty z tytułu sprzedaży towarów lub świadczenia usług w roku 2010 nie przekroczyły kwoty 150.000 zł.

Limit zwolnienia podmiotowego w roku 2010 wynosił natomiast 100.000 zł. Z tego względu w związku z podwyższeniem limitu do 150.000 zł, podatnicy, u których obroty w ciągu roku 2010 przekroczyły kwotę 100.000 zł, w związku z czym utracili oni zwolnienie podmiotowe i stali się podatnikami czynnymi, mogli skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w roku 2011 jezeli, ich obroty w roku 2010 nie przekroczyły kwoty 150.000 zł.

Warunkiem jednak koniecznym, który wynika z art. 2 ust. 4 nowelizacji z dnia 2 grudnia 2009 r. ustawy o VAT, było pisemne zawiadomienie naczelnika właściwego dla nich urzędu skarbowego o zamiarze skorzystania z tego zwolnienia – zawiadomienie należało złożyć do 15 stycznia 2011 r.

Odnosząc powyższe do pytania należy zatem powiedzieć, że jeżeli w roku 2010 obroty ze świadczenia usług nieruchomościami niemieszkalnymi nie przekroczyły kwoty 100.000 zł, to w roku 2011 w dalszym ciągu przysługuje Panu zwolnienie podmiotowe. Gdyby były wyższe od tej kwoty, lecz nie przekraczały 150.000 zł, to w takim przypadku mógł Pan ponownie skorzystać ze statusu podatnika zwolnionego podmiotowo, jeżeli do 15 stycznia o takim zamiarze pisemnie powiadomił Pan o tym organ podatkowy.

Podstawa prawna:
· art. 15 ust. 1-5, art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.),
· art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 215, poz. 1666).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi. VAT w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________