ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Ozdoby cukiernicze. PKWiU oraz stawka VAT w 2011

poniedziałek, 31 stycznia 2011 09:02

Ozdoby cukiernicze. PKWiU oraz stawka VAT w 2011

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Zajmuję się produkcją ozdób cukierniczych. Do końca roku 2010 stosowałem  7% stawkę VAT (PKWiU 1997 to 15.61.24-00.00). Czy nowe przepisy ustawy o VAT pozwalają na zastosowanie do moich wyrobów 5% stawki VAT, skoro zaliczają sie one na podstawie PKWiU 2008 do grupowania oznaczonego symbolem 10.61.24.0.

· Czy jeżeli termin przydatności tych wyrobów będzie dłuższy niż 14 dni, to należy zmienić klasyfikację i zacząć stosować 23% VAT?
· Czy w takim przypadku budowa struktury produktu nie ma żadnego znaczenia by zaszeregować go do odpowiedniej stawki VAT?

Ekspertax odpowiada: Przed wyjaśnieniem kwestii poruszonych w pytaniach w pierwszej kolejności należy powiedzieć, iż symbol statystyczny 15.61.24-00.00, na który się Pan powołał nie istniał w ogóle w rozporządzeniu PKWiU 1997. Całe bowiem grupowanie statystyczne oznaczone było symbolem 15.61.24-00 i było ono określone jako mieszaniny wieloskładnikowe do wytwarzania wyrobów piekarskich.

Dalszy poziom podziału klasyfikacyjnego tego grupowania, czyli dwie ostatnie cyfry symbolu nie składały się jednak z cyfr „00”. Stąd też najprawdopodobniej w pańskim opisie zaszła pomyłka, polegająca na zamianie w symbolu 15.61.24-00.90 przedostatniej cyfry 9 na cyfrę 0.

Mam tu jednak duże wątpliwości, czy ozdoby cukiernicze można w ogóle zaliczyć pozostałych wieloskładnikowych mieszanin piekarskich, czy też do jakichkolwiek mieszanin piekarskich wymienionych w tym grupowaniu.

Przechodząc w kolejności do wyjaśnienia kwestii poruszonej w pierwszym pytaniu zauważyć należy, że ani w przepisach ustawy o VAT, ani też w przepisach rozporządzenia PKWiU nie posłużono się pojęciem „ozdoby cukiernicze”. Z tego względu na podstawie jedynie opisu stanu faktycznego trudno stwierdzić czymże te ozdoby są.

Tym niemniej zaliczenie ozdób cukierniczych do grupowania 10.61.24.0 według aktualnie obowiązującego rozporządzenia PKWiU 2008 jest również dla mnie wątpliwe, ponieważ siedmiocyfrowy symbol statystyczny oznacza, iż jest to pozycja klasyfikacyjna, czyli najdalej idący poziom podziału klasyfikacyjnego.

Stąd też, jeżeli interesujące nas ozdoby cukiernicze są ciastem do wytwarzania wyrobów piekarskich, to możliwe jest ich przyporządkowanie do tego symbolu. Gdyby natomiast takowym ciastem nie były (co jest bardziej prawdopodobne), ponieważ są to gotowe półprodukty cukiernicze, które bez konieczności dalszej obróbki są wykorzystywane przez producentów do ozdoby wytwarzanych wyrobów cukierniczych i ciastkarskich, to w takim przypadku zaliczają się one do grupowania 10.72.19.0, określanego jako pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane.

W powyższym przypadku nie jest możliwe zastosowanie do nich 5% stawki VAT, ponieważ ma ona zastosowanie jedynie do chleba przaśnego (maca) oraz do bułki tartej.

W moim przekonaniu do tych ozdób cukierniczych nie jest również możliwe zastosowanie 8% stawki VAT, ponieważ jak wynika z opisu poz. 35 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, w przypadku wyrobów z grupowania 10.72.19, stawka ta dotyczy produktów podobnych do chleba przaśnego (podobieństwo związane jest w procesem wytwarzania wyrobu z ciasta, w skład którego wchodzi jedynie mąka pszenna i woda). Oznacza to zatem, że do wytwarzanych przez Pana ozdób należało będzie stosować 23% stawkę VAT.

Na zakończenie, gdyby się okazało, że interesujące nas wyroby zaliczają się według PKWiU 2008 do wyrobów ciastkarskich wymienionych w grupowaniu 10.71.12.0, a ich data minimalnej trwałości lub data przydatności do spożycia nie przekracza 14 dni, to w takim przypadku zastosowanie miałaby 8% stawka podatku VAT.

Podobnie byłoby gdyby interesujące nas ozdoby cukiernicze można było zaliczyć, bądź to do piernika lub podobnego wyrobu, bądź też do słodkich herbatników, wtedy również można by stosować 8% stawkę podatku VAT.

Wyjaśniając z kolei kwestię poruszoną w drugim pytaniu, należy powiedzieć, że struktura wyrobu (rozumiem przez to skład wyrobu oraz sposób jego wytworzenia) ma znaczenie dla jego zaklasyfikowania do odpowiedniego grupowania PKWiU 2008, a w konsekwencji również dla  przyporządkowania do niego odpowiedniej stawki VAT, czego wyrazem jest zaznaczenie i opis wyrobu zamieszczany w przepisach ustawy o VAT. W tym zresztą kontekście były udzielone powyższe wyjaśniania.

Podstawa prawna:
· art. 41 ust. ust. 2, ust. 2a, art. 146a pkt 1+2, złącznik nr 3, załącznik nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.),
· ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 226 poz. 1476),
· art. 19 pkt. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z wykonaniem ustawy budżetowej (Dz.U. nr 238, poz. 1578),   
· roroporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. nr 207, poz. 1293 ze zm.), 
· rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. nr 42, poz 264 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Ozdoby cukiernicze. PKWiU oraz stawka VAT w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________