ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Roboty remontowe i konserwatorskie w zabytkach a VAT

wtorek, 01 lutego 2011 11:17

Roboty remontowe i konserwatorskie w zabytkach a VAT

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Jako podatnik VAT zajmuję się robotami remontowymi i konserwatorskimi w obiektach zabytkowych. Dla prac konserwatorskich w 2010 korzystałem ze zwolnienia na podstawie rozporządzenia PKWiU 1997, gdyż roboty te zaliczały się do grupowania 92.52 (w aktualnym stanie prawnym rozporządzenia to już nie obowiązuje).

W znowelizowanych przepisach ustawy o VAT nie mogę znaleźć rozwiązania problemu opodatkowania robót konserwacji zabytków, chociaż z art. 43 ust. 1 pkt 33 tej ustawy wynika, że z VAT zwolnione są usługi kulturalne, ale ja jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nie jestem natomiast twórcą, więc to zwolnienie raczej nie ma do mnie zastosowania.

· Gdzie aktualnie powinny być umiejscowione roboty konserwatorskie w obiektach zabytkowych?
· Czy prace te zostały wyłączone ze zwolnienia z VAT?

 

Ekspertax odpowiada: Roboty konserwatorskie w obiektach zabytkowych (zakładam, że chodzi tu o budynki i budowle) są opodatkowane 23% stawką VAT.

Dodać tu muszę, że jeżeli roboty te (jako remontowe) będą wykonywane w zabytkowych budynkach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym (powierzchnia pojedynczych lokali mieszkalnych do 150 m2) lub w zabytkowych obiektach ochrony zdrowia, to w takim przypadku zastosowanie będzie miała 8% stawka podatku VAT.

Uzupełniając powyższe muszę powiedzieć, iż mam duże wątpliwości co do tego, czy w roku 2010 do interesujących nas robót konserwatorskich wykonywanych w obiektach zabytkowych mogło mieć zastosowanie zwolnienie od podatku VAT. Wątpliwości te wynikają z tego, że w poprzednim stanie prawnym ze zwolnienia nie korzystały inne usługi związane z kulturą, a do tych innych zaliczały się usługi ochrony zabytków, mieszczące się w grupowaniu usług muzealnictwa oraz ochrony zabytków PKWiU 1997 92.52, gdzie ochrona zabytków miała symbol 92.52.12-00.00.

Stąd też w moim przekonaniu, roboty remontowe przeprowadzane w obiektach zabytkowych, choćby i miały one charakter konserwatorski, raczej nie można uznać za te, które do końca roku korzystały ze zwolnienia od podatku VAT w związku poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy o VAT.

Podstawa prawna:
· art. 19 pkt. 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z wykonaniem ustawy budżetowej (Dz.U. nr 238, poz. 1578),
· art. 41 ust. 1, ust. 12-12c, art. 146a pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Roboty remontowe i konserwatorskie w zabytkach a VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________