ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi lombardu a zwolnienie z VAT w 2011

środa, 02 lutego 2011 10:00

Usługi lombardu a zwolnienie z VAT w 2011

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: W roku 2011 odsetki z tytułu udzielania pożyczek pod zastaw przez lombardy są zwolnione z podatku VAT. Czy ze zwolnienia korzystają również prowizje i opłaty, które są ponoszone przez pożyczkobiorców, a jeżeli nie, to jaką stawką podatku VAT należy je opodatkować?

 

Ekspertax odpowiada: W przypadku usług udzielania pożyczek ze zwolnienia od VAT korzystają również inne usługi cząstkowe stanowiące element usługi głównej, które same stanowią odrębną całość. Warunkiem koniecznym dla tego zwolnienia jest to, aby takowy element był właściwy dla tej głównej usługi oraz niezbędny dla jej świadczenia.

Mając powyższe na uwadze należy zatem powiedzieć, że jeżeli interesujące nas prowizje oraz opłaty stanowią należność z tytułu usług cząstkowych wykonywanych w ramach usługi udzielania pożyczki pod zastaw i jeżeli są one właściwe i niezbędne dla jej świadczenia, to w takim przypadku także korzystają one ze zwolnienia od podatku VAT.

Gdyby natomiast nie zachodziły przesłanki właściwości i niezbędności, to w takim przypadku zastosowanie będzie miała stawka właściwa dla danej czynności, czyli w wysokości 8% lub 23%.

Uzupełniając dodać muszę, że brak wiedzy z jakiego konkretnie tytułu pożyczkobiorca ponosi opłaty i prowizje nie pozwala określić, czy konkretnie w tym przypadku są one właściwe i niezbędne dla usługi pożyczki, ani wskazać właściwej stawki, gdyby należało je poddać opodatkowaniu.  

Podstawa prawna:
· art. 43 ust. 1 pkt 38, ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Usługi lombardu a zwolnienie z VAT w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________