ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Prace konserwatorskie na ruchomych obiektach zabytkowych a VAT w 2011

środa, 02 lutego 2011 12:19

Prace konserwatorskie na ruchomych obiektach zabytkowych a VAT w 2011

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Prowadzę prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych. Do końca 2010 r. były one zwolnione z VAT. W związku z nowelizacją ustawy o VAT mam pytanie, czy prace przy odnowie zabytków ruchomych (ołtarze, obrazy, malowidła ścienne, itp) wpisanych lub niewpisanych do rejestru zabytków są nadal zwolnione z podatku, a jeżeli nie to jaka stawka VAT byłaby do nich właściwa?

 

Ekspertax odpowiada: Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych będą obecnie opodatkowane 23% stawką VAT.

Uzupełniając powyższe muszę powiedzieć, iż mam duże wątpliwości co do tego, czy w roku 2010 do ww. prac konserwatorskich mogło mieć zastosowanie zwolnienie od podatku VAT. Wynika to z tego, że w poprzednim stanie prawnym ze zwolnienia nie korzystały inne usługi związane z kulturą, a do tych innych zaliczały się:

- usługi ochrony zabytków mieszczące się w grupowaniu usług muzealnictwa oraz ochrony zabytków PKWiU 1997 92.52, gdzie ochrona zabytków miała symbol 92.52.12-00.00.

Stąd też w moim przekonaniu konserwacji zabytków ruchomych raczej nie można uznać za te usługi, które do końca roku 2010 korzystały ze zwolnienia od podatku VAT, w związku poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy o VAT. Z opisu tej pozycji załącznika (w powiązaniu z PKWiU 1997) wynika, że ze zwolnienia nie korzystały inne usługi związane z kulturą, za które w moim przekonaniu należy uznać również ww. prace konserwatorskie.

Podstawa prawna:
· art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z wykonaniem ustawy budżetowej (Dz.U. nr 238, poz. 1578),
· art. 41 ust. 1, art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót VAT Prace konserwatorskie na ruchomych obiektach zabytkowych a VAT w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________