ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Usługi organizowania konferencji naukowych przez uczelnie a VAT w 2011

czwartek, 03 lutego 2011 12:08

Usługi organizowania konferencji naukowych przez uczelnie a VAT w 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2011 r. zwolnione od podatku są usługi świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Sprawdź, czy zwolnienie dotyczy organizacji konferencji naukowych.

Do końca ubiegłego roku zwolnieniu od podatku podlegały usługi w zakresie edukacji, sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu 80 (art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy o VAT, w brzemieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.). Na podstawie tego przepisu zwolnione od podatku były również usługi organizowania konferencji naukowych przez uczelnie, jeśli sklasyfikowane były w grupowaniu PKWiU 80.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 29 października 2010 r. (Dz.U. nr 226, poz. 1476), która uchyliła dotychczasowy załącznik nr 4, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku. Uregulowania dotyczące tematyki zwolnień zostały przeniesione do treści ustawy.

Przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, określając ich zakres z wykorzystaniem treści przepisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było bowiem zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ww ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. zwolnione od podatku są usługi świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto, zgodnie z §13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 246, poz. 1649), zwolnione od podatku są usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy (a więc inne niż w zakresie kształcenia na poziomie wyższym), świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.

Jeśli zatem w ramach konferencji naukowych usługa kształcenia ma zasadniczy udział, organizacja takich konferencji przez uczelnie jest zwolniona od podatku VAT na podstawie wyżej przytoczonych przepisów.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

powrót VAT Usługi organizowania konferencji naukowych przez uczelnie a VAT w 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________