ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Ustalenie proporcji dla usług wcześniej zwolnionych z VAT

piątek, 04 lutego 2011 12:07

Ustalenie proporcji dla usług wcześniej zwolnionych z VAT

Napisane przez  Dorota Ryterska, prawnik

Czytelnicy pytają: W roku 2010 świadczyłam usługi zwolnione z VAT, obecnie są to usługi opodatkowane, zatem zamierzam rozliczać VAT proporcjonalnie. Jak obliczyć proporcję wstępną na 2011 r., jeżeli moje usługi korzystały wcześniej ze zwolnienia z VAT?

Ekspertax odpowiada: Podatnicy VAT zarejestrowani dla celów rozliczania tego podatku mają obowiązek odrębnie określać kwoty podatku naliczonego, zarówno w odniesieniu do czynności, w związku z którymi przysługuje im prawo do odliczenia, jak i w odniesieniu do czynności, w związku z którymi prawo to im nie przysługuje, tj. czynności zwolnionych od podatku i czynności niepodlegających opodatkowaniu. Jeżeli jest możliwe odrębne określenie ww. kwot naliczonego VAT należy zastosować strukturę.

W przypadku gdy nie wszystkie usługi przez Panią świadczone będą podlegały opodatkowaniu, ponieważ część nadal będzie korzystała ze zwolnienia w 2011 r. z VAT, to obowiązuje Panią zasada odrębnego określania kwot podatku naliczonego, gdy zakupione towary będzie Pani wykorzystywała do wykonywania obu rodzajów czynności.

Jeżeli nie będzie Pani mogła precyzyjnie określić odrębnych kwot podatku dla obu rodzajów ww. czynności, musi Pani zastosować proporcjonalne odliczenia VAT. Moze to dotyczyć np. towarów oraz usług, które nie są bezpośrednio wykorzystywane do świadczenia konkretnych usług.

W celu ustalenia współczynnika proporcji odliczenia nie bierzę się pod uwagę obrotów z roku poprzedniego, ponieważ wszytkie czynności (usługi) były zwolnione od podatku. W tym przypadku prognozę odliczenia należy uzgodnionić z naczelnikiem urzędu skarbowego.

Technicznie polega to na pisemnym przedstawieniu argumentów dlaczego zakłada Pani taką, a nie inną wysokość współczynnika. Dla ustalenia prognozowanego współczynnika może Pani wziąć pod uwagę obroty z roku poprzedniego, i wydzielić z nich tę część, która w roku 2011 podlega opodatkowaniu.

Samo obliczenie prognozowanego współczynnika proporcji odliczania przeprowadza się analogicznie jak w przypadku wykonywania w roku poprzednim czynności opodatkowanych i zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu. Z tego względu ustala się go jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo – wartość prognozowanego współczynnika wyraża się procentowo, zaokrąglając wynik obliczenia w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Podstawa prawna:
· art. 86 ust. 1-2, ust. 10 pkt 4, art. 90, art. 113 ust. 1-2, ust. 4-5, ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

Dorota Ryterska, prawnik
powrót VAT Ustalenie proporcji dla usług wcześniej zwolnionych z VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________