ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej za rok 2010?

piątek, 04 lutego 2011 14:16

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej za rok 2010?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Do dnia 30 kwietnia 2011 r. musisz złożyć zeznanie podatkowe za 2010 r. Osoba niepełnosprawna lub posiadająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.

Sprawdź, czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych uprawniają Cię do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z ulgi rehabilitacyjnej za 2010 r. może skorzystać osoba niepełnosprawna lub posiadająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną.

Osoba niepełnosprawna, to osoba, która posiada:

· orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
· decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną,
albo
· orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
· orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 1997 r.

Osoba niepełnosprawna zaliczona do I grupy inwalidzkiej, to osoba, w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna zaliczona do II grupy inwalidzkiej, to osoba, w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna pozostająca na utrzymaniu podatnika, to współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli są osobami niepełnosprawnymi, pozostają na utrzymaniu podatnika, a ich dochody nie przekraczają w roku podatkowym kwoty 9.120 zł.

Ponieważ każda ulga podatkowa to przywilej stanowiacy odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania, możesz z niej skorzystać tylko wtedy, gdy spełnisz wszystkie warunki wskazane prawem. Organ podatkowy ma prawo sprawdzić poprawność dokonanych przez Ciebie odliczeń, w tym spełnienie warunków do ulgi podatkowej.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

powrót Podatki dochodowe Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej za rok 2010?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________