ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Dokumentowanie wydatków uprawniających do odliczeń

piątek, 04 lutego 2011 13:57

Dokumentowanie wydatków uprawniających do odliczeń

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź, w stosunku do których wydatków nie jest wymagane posiadanie dowodów stwierdzających wysokość wydatków oraz jak udokumentować fakt poniesienia wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Wysokość wydatków ustalasz na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Może to być faktura VAT, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, ile oraz za co zapłacił.

Jedynie w przypadku wydatków limitowanych związanych z:

•   opłaceniem przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
•   utrzymaniem psa przewodnika przez osoby niewidome zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa,
•   używaniem samochodu osobowego w związku z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa albo niepełnosprawnego dziecka, które nie ukończyło 16. roku życia,

nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość wydatków.

Nie oznacza to jednak, że tego rodzaju wydatki możesz odliczyć bez uprzedniego ich poniesienia. Podstawą skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest bowiem poniesienie wydatków na cele rehabilitacyjne lub wydatków ułatwiających wykonywanie czynności życiowych.

Brak ustawowego wymogu dokumentowania wysokości określonych wydatków fakturą VAT, rachunkiem lub innym dokumentem nie wyklucza, że organ podatkowy zwróci się do Ciebie, gdy skorzystałeś z odliczenia, o wykazanie, że dany wydatek został przez Ciebie faktycznie poniesiony oraz że spełniasz pozostałe warunki do zastosowania odliczenia.

Organ podatkowy dokonuje tego w ramach czynności sprawdzających lub w toku prowadzonego postępowania podatkowego. Organ podatkowy może poprosić o przedstawienie dowodu potwierdzającego fakt:

•   utrzymywania psa przewodnika - może nim być, np. oświadczenie o posiadaniu psa złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wraz z zaświadczeniem potwierdzającym przeszkolenie psa do pełnienia funkcji przewodnika osoby niewidomej,
•   odbycia zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych - może nim być, np. karta zabiegowa z rehabilitacji bądź zaświadczenie lekarskie,
•   korzystania z usług przewodników, np. przez wskazanie osób, którym zapłacono za wyświadczoną usługę.

W wyroku z dnia 17 lutego 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że organ podatkowy ma prawo kwestionowania wydatku na cel rehabilitacyjny w takim samym stopniu jak wykorzystywanie przez każdego z podatników ulgi podatkowej, a podatnik musi uwiarygodnić swoje twierdzenie, że poniósł określone wydatki. Istotnym jest bowiem, że owa limitowana ulga powoduje obniżenie podstawy do obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, a więc podatnik winien wykazać, że ją poniósł. Nie jest ona świadczeniem należnym podatnikowi z mocy prawa.

Jeśli skorzystałeś z odliczenia, a po złożeniu zeznania rocznego zorientujesz się, że nie posiadasz dowodów potwierdzających prawo do ulgi, powinieneś jak najszybciej złożyć korektę zeznania podatkowego.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

powrót Podatki dochodowe Dokumentowanie wydatków uprawniających do odliczeń

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________