ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Ulga internetowa za rok 2010

piątek, 04 lutego 2011 15:37

Ulga internetowa za rok 2010

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ulga internetowa jest limitowana, możesz w jej ramach odliczyć poniesione wydatki do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 760 zł. Odliczasz ją od dochodu albo przychodu, jeżeli jesteś podatnikiem ryczałtu ewidencjonowanego.

Odliczenia z tytułu poniesionych wydatków dokonujesz na podstawie faktur VAT wystawionych przez dostawcę usług internetowych. Jeżeli wydatki z tytułu użytkowania internetu ponosisz wspólnie z inną osobą (np. małżonkiem, dzieckiem, rodzicem), co wynika z faktur VAT, każdemu z Was przysługuje ulga z odrębnym limitem odliczeń.

 

Jeżeli płacisz za używanie internetu, możesz skorzystać z ulgi podatkowej, tzw. ulgi internetowej. Masz prawo z niej skorzystać, wtedy, gdy:

· poniosłeś w roku podatkowym wydatki za użytkowanie Internetu w lokalu (budynku) będącym Twoim miejscem zamieszkania oraz
· wydatek jest udokumentowany fakturą VAT, zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

Według tych przepisów faktura VAT może być wystawiona w formie papierowej lub elektronicznej. Otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej wymaga, m.in. uprzedniej akceptacji takiej formy przez odbiorcę faktur oraz zobowiązuje go, aby faktury przesłane w formie elektronicznej były przechowywane w tej formie w formacie, w którym zostały przesłane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, jak również ich czytelność przez cały okres przechowywania.

Rezygnacja z otrzymywania od operatora papierowych faktur VAT i zgoda na tzw. ekofaktury, czyli:

· otrzymywanie  obrazu faktury drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail lub
· udostępnianie obrazu faktury na stronie internetowej operatora oznacza, że nie posiadasz faktur VAT w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o ustawy o VAT.

Masz jednak prawo żądać od operatora wystawienia „papierowych” faktur VAT, niezbędnych do skorzystania z ulgi.

Ulga internetowa jest limitowana. Od dochodu możesz odliczyć wydatki poniesione w roku podatkowym w maksymalnej wysokości 760 zł. Kwota odliczana od dochodu dotyczy tylko wydatków związanych z użytkowaniem internetu, niezależnie od tego, czy korzystasz z niego poprzez stałe łącze, czy bezprzewodowo, w tym za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym.

Dlatego, jeśli dostęp do internetu jest tylko jedną z usług kupowanych u danego dostawcy, obok np. telewizji kablowej czy telefonu stacjonarnego, z faktury VAT musi wynikać kwota wydatków za użytkowanie internetu.

Ulga internetowa nie przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na instalację, rozbudowę, modernizację oraz serwis i obsługę techniczną sieci internet.

W 2010 r. za korzystanie z usług dostępu do telewizji kablowej, telefonu stacjonarnego i internetu firma wystawiła Ci faktury VAT na kwotę 1.959,60 zł, z czego 1.008 zł za usługi internetowe. A zatem odliczeniu od dochodu w ramach ulgi internetowej podlegają poniesione wydatki w kwocie 760 zł, tj. do wysokości przysługującego limitu.

Jeśli płacisz za internet wspólnie z osobą zamieszkującą razem z Tobą (np. małżonkiem, dzieckiem, rodzicem), co dokumentują faktury VAT wystawione na imię i nazwisko osób ponoszących wydatki, to każdemu z Was przysługuje prawo do ulgi internetowej w ramach odrębnego limitu.

W 2010 r. Ty i Twoja małżonka otrzymalście od operatora telefonii komórkowej faktury VAT wystawione na imiona i nazwiska obojga na kwotę 3.956,28 zl, z czego 2.267 zł za usługi sieci internet. Limit ulgi wynosi 760 zł dla każdego podatnika, stąd każdy z Was może odliczyć maksymalnie taką właśnie kwotę od dochodu.

Odliczenia ulgi możesz dokonać:

· od dochodu podlegającego  opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób  fizycznych, według skali podatkowej, przy czym może to nastąpić:

- w trakcie roku podatkowego, w przypadku podatników uzyskujących dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu lub umów o podobnym charakterze – podatnicy ci powinni następnie wykazać dokonane odliczenia w zeznaniu podatkowym PIT-36, do którego należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O,
- po zakończeniu roku podatkowego, w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT- 37, do których należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O;

· od przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przy czym może to nastąpić zarówno w trakcie roku podatkowego, jak i w składanym po jego zakończeniu zeznaniu podatkowym PIT-28, do którego należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O.

Możesz odliczyć od dochodu wydatki za użytkowanie internetu, o ile nie zaliczyłeś ich do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ustawy o podatku dochodowym lub nie odliczyłeś ich od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie albo nie otrzymałeś w jakiejkolwiek formie ich zwrotu.

I odwrotnie, możesz odliczyć wydatki za użytkowanie sieci internet na podstawie ustawy o ryczałcie, jeżeli nie zostały one odliczone od dochodu lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie ustawy o podatku dochodowym.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki dochodowe Ulga internetowa za rok 2010

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________