ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót VAT Czy wirtualne pieniądze mogą być opodatkowane prawdziwym podatkiem?

piątek, 04 lutego 2011 17:19

Czy wirtualne pieniądze mogą być opodatkowane prawdziwym podatkiem?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Tak, mogą! Świadczenie polegające na sprzedaży wirtualnych pieniędzy służących do zabawy w sieciowych grach komputerowych podlega VAT a podstawa opodatkowania winna być określana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną VAT według stawki podstawowej. Zajmuje się, m.in. handlem internetowym oraz obrotem tzw. wirtualnymi pieniędzmi. Umożliwiają one zabawę w sieciowych grach komputerowych. Wirtualne pieniądze kupuje od osób fizycznych, które je zdobyły w wirtualnym świecie w czasie gry. Kupna i sprzedaży dokonuje głównie na portalach aukcyjnych.

 

Po wygranej aukcji zwycięzca płaci zazwyczaj przelewem odpowiednią kwotę na podane konto bankowe. Po potwierdzeniu wpłaty podatnik przesyła wirtualną walutę bezpośrednio w grze, będąc jej uczestnikiem. Brak jest w tym przypadku klasycznej (fizycznej) finalizacji transakcji, gdzie po zapłacie następuje wysyłka towaru na adres klienta i jego odbiór osobisty. Kupującymi są również osoby z zagranicy.

Zakupów wirtualnych pieniędzy podatnik dokonuje od osób fizycznych, a potwierdzenie o wygranej aukcji otrzymuje mailem od serwisu aukcyjnego. Są tam wszelkie dane o zawartej transakcji. Działalność ta nie jest związana z prowadzeniem kantoru czy lombardu.

Świadczenie polegające na sprzedaży wirtualnych pieniędzy służących do zabawy w sieciowych grach komputerowych podlega VAT a podstawa opodatkowania winna być określana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. Tak uważa Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (interpretacja indywidualna z dnia 27 lipca 2010 r.).

Usługami są wszelkie odpłatne świadczenia, niebędące dostawą towarów. Stąd też stwierdzić należy, iż definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem VAT, transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Określeniem usługi w przepisach ustawy o VAT objęto obszerny krąg czynności.

W myśl art. 29 ust. 1 ww. ustawy, co do zasady, podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podlega cała kwota należna od nabywcy. Od zasady tej są jednak pewne odstępstwa. Ze specyficznym sposobem ustalania podstawy opodatkowania mamy do czynienia w przypadku szczególnej procedury opodatkowania marży.

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ww. ustawy, w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku.

powrót VAT Czy wirtualne pieniądze mogą być opodatkowane prawdziwym podatkiem?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________