ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Likwidacja działalności i wystąpienie wspólnika ze spółki 2011

poniedziałek, 07 lutego 2011 16:03

Likwidacja działalności i wystąpienie wspólnika ze spółki 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2011 r. w istotny sposób zmieniły się zasady ustalania dochodu z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych przez w przypadku likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną (jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej) oraz odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną w związku z jej likwidacją lub wystąpieniem z niej.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 25 listopada 2010 r., która zaczęła obowiązywać z początkiem roku bieżącego, dotyczyła między innymi art. 24 ust. 3a-3d oraz art. 14 ust. 1 pkt 16-17 ww. ustawy. Wskazują one na sposób ustalenia dochodu z tytułu:

1) odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w związku z likwidacją tej działalności; dochodem tym jest różnica między przychodem ze zbycia a wydatkami poniesionymi na nabycie zbywanych składników, o ile nie zostały już wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie,
2) odpłatnego zbycia, innych niż środki pieniężne, składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną w związku z jej likwidacją lub wystąpieniem z niej; dochodem tym jest różnica między przychodem z ich odpłatnego zbycia, a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczonymi uprzednio do kosztów uzyskania przychodów,
3) wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną w przypadku otrzymania środków pieniężnych; dochodem podlegającym opodatkowaniu jest różnica między przychodem z tego tytułu, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce.

Podobnie, jak w przypadku ostatnich nowelizacji ustawy o VAT, poziom legisalcyjny zmian jest zatrważający.

Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spółki niebędące osobami prawnymi nie są podmiotami podatku dochodowego. Podatnikami podatku dochodowego są wyłącznie wspólnicy tych spółek.

Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika (wspólnika) określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Zasada ta obowiązuje również w odniesieniu do rozliczania kosztów uzyskania przychodów oraz ulg podatkowych. Jeżeli spółka jednocześnie posiada wspólników będących osobami prawnymi i wspólników będących osobami fizycznymi, to każdy ze wspólników przy ustalaniu swojego przychodu uzyskanego w następstwie posiadania udziału w spółce niebędącej osobą prawną oraz poniesionego kosztu stosuje przepisy właściwej dla tego wspólnika ustawy.

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

powrót Podatki dochodowe Likwidacja działalności i wystąpienie wspólnika ze spółki 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________