ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Obowiązki w razie likwidacji działalności 2011

poniedziałek, 07 lutego 2011 16:02

Obowiązki w razie likwidacji działalności 2011

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Z uwagi na nowe zasady określania dochodu do opodatkowania u likwidujących działalność gospodarczą lub występujących ze spółek osobowych niemających osobowości prawnej, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 r., podatnicy mają nowe obowiązki dotyczace szczegółowego określenia stanu majątku spółki.

W razie likwidacji działalności gospodarczej, w tym także w formie spółki niebędącej osobą prawną, lub wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, sporządza się wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub na dzień wystąpienia wspólnika z takiej spółki.

Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące dane:

· liczbę porządkową,
· określenie (nazwę) składnika majątku,
· datę nabycia składnika majątku,
· kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz
· kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów,
· wartość początkową,
· metodę amortyzacji,
· sumę odpisów amortyzacyjnych oraz
· wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.

Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o podatku dochdowoym od osób fizycznych (ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 226, poz. 1478).

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

powrót Podatki dochodowe Obowiązki w razie likwidacji działalności 2011

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________