ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki dochodowe Logo na prezentach dla kontrahenta

środa, 09 lutego 2011 09:24

Logo na prezentach dla kontrahenta

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Umieszczenie znaku firmowego (logo) przedsiębiorcy na jakimkolwiek produkcie przekazywanym kontrahentowi, nie przesądza o jego charakterze reklamowym, a tym samym nie przesądza o możliwości zaliczenia jego wartości do kosztów uzyskania przychodów. Tak uważa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja indywidualna z 31 stycznia 2011 r.).

W sprawie bedacej przedmiotem tej interpretacji podatnik prowadził działalność hotelarska i gastronomiczną oraz świadzcył usługi budowlane - budowa i remont torów. Firma ze względu na osiągane przychody prowadziła księgi rachunkowe.

W celu zareklamowania firmy przygotowano zestaw reklamowy zapakowany w torbę reklamową z logo firmy zawierającą również drukowane materiały (foldery i ulotki z danymi i ofertą firmy) zawierający:

  • komplet długopis z ołówkiem w cenie netto 7,38 zł,
  • ręcznik w cenie netto 60,30 zł,
  • filiżanka ze spodkiem w cenie netto 15,00 zł.

Wszystkie te rzeczy były zaopatrzone w nadruki zawierające logo firmy oraz telefony kontaktowe. Razem wartość prezentu wynosiła 82,68 zł. Prezenty te podatnik zaliczył do małych prezentów w rozumieniu ustawy o VAT i prowadził rejestr osób otrzymujących te prezenty umożliwiający ich identyfikację.

Osoby otrzymujące torby reklamowe z opisaną wyżej zawartością należały w części do klientów firmy, a w części do klientów potencjalnych. Prezenty wręczano głównie na różnych imprezach handlowych (targach i wystawach tematycznych) oraz w czasie spotkań dwustronnych. Wręczanie prezentów miało na celu budowę wizerunku firmy oraz reklamowanie jej znaku towarowego co integralnie wiąże się z reklamowaniem firmy.

Podatnik chciał wiedzieć czy może te wydatki zaliczyć do wydatków poniesionych na reklamę firmy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jego zdaniem ich rodzaj i charakter oraz cel przekazania, jak również ich wartość materialna wskazywała na to, że poniesione wydatki można zaliczyć do wydatków na cele reklamy, w związku z tym można je potraktować jako koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rodzaj wydatków nie wskazywał jego zdaniem na wystawność czy wytworność w wyniku których można by tego rodzaju działania uznać za wydatki reprezentacyjne dzięki czemu nie ma tu zastosowania przepis art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w wydanej interpretacji stwierdził, że zgodnie z przyjętą linią orzecznictwa z definicji słownikowej wynika, że na gruncie prawa podatkowego pod pojęciem reklamy rozumieć należy ogół działań podatnika zmierzających do rozpowszechniania pochlebnych informacji o firmie, zaletach jej towarów bądź usług, informacji o miejscach i możliwościach ich nabycia - w celu zwrócenia uwagi na towar lub usługę i zachęcenia do ich zakupu. Reklama może mieć charakter publiczny lub niepubliczny.

 

Od reklamy należy odróżnić również informację handlową o towarach i firmie (np. zawiadomienie o istnieniu firmy, oferowanych produktach i ich cenach). Różni się ona od reklamy tym, iż nie zawiera w sobie elementów wartościujących przedmiot sprzedaży, ani zachęcających do jego nabycia. Wydatki te, podobnie jak wydatki na reklamę, stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią koszty uzyskania przychodów.

Podstawowym problemem w przedmiotowej sprawie, zdaniem organu podatkowego, było rozstrzygnięcie czy wymienione wydatki ukierunkowane będą na reprezentowanie firmy oraz budowanie jej prestiżu (reprezentacja), czy też mają na celu zachęcanie kontrahentów do utrzymania kontaktów oraz nabywania oferowanych towarów.

 

Przy czym reklama może być realizowana za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu, w tym także poprzez rozpowszechnianie logo firmy. Za logo uznać należy znak handlowy o charakterze graficznym, używany przez daną firmę do identyfikowania marki swojego produktu lub oferowanych usług oraz odróżniania ich od innych (por. J. Thomas Russell, W. Ronald Lane, Reklama według Ottona Kleppnera; Wydawnictwo FELBERG SJA, 2000 r., s. 621).

 

Logo może obejmować zarówno nazwę przedsiębiorcy, jej skrót, jak też nazwę konkretnego produktu lub usługi. Każda z tych form, jeżeli jest stosowana w określonych okolicznościach spełnia funkcje reklamowe. Identyfikowana jest bowiem z daną firmą oraz oferowanymi przez nią towarami lub usługami, zwiększając ich rozpoznawalność oraz pośrednio zachęcając do ich nabycia. Zatem wydatek na tego rodzaju reklamę stanowi koszt uzyskania przychodów.

 

W przypadku oferowania kontrahentom prezentów z logo firmy do czynienia mamy z reklamą, polegającą na promowaniu przedsiębiorstwa bez konieczności jednoczesnego bezpośredniego promowania oferowanych towarów bądź usług.

 

Ocena charakteru wydatku (cel reprezentacyjny czy reklamowy) możliwa jest na podstawie całokształtu działalności prowadzonej przez podatnika, rozmiarów wydatków, ich jednostkowej wartości, ustalenia kręgu obdarowanych, okoliczności wręczania prezentów, itp. i powinna być dokonywana każdorazowo przez podatnika, który prowadząc działalność gospodarczą może najlepiej dokonać właściwej kwalifikacji danego wydatku pod kątem funkcji, jaką będzie spełniać w firmie.

 

Należy zauważyć, że w przypadku przekazywania gadżetów o wyższej wartości wyselekcjonowanym kontrahentom lub potencjalnym kontrahentom, mimo iż będą one oznakowane logo firmy, gdy celem wydatku jest tworzenie pozytywnego wizerunku firmy i budowa odpowiednich relacji z klientami, wydatki takie będą miały charakter reprezentacyjny i w efekcie na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy, i nie będą mogły zostać uznane za koszty uzyskania przychodów.

 

Natomiast w przypadku upominków o niewielkiej wartości należy stwierdzić, iż co do zasady drobne gadżety nie mają charakteru reprezentacyjnego – ich obecność jest dziś bowiem tak powszechna, że nie przyczynia się w znacznym stopniu do budowy wizerunku firmy, i to ich brak może uchodzić za odstępstwo od zwyczajowego postępowania.

 

Jeżeli masz pytania na ten temat, napisz do mnie: kontakt@ekspertax.pl

powrót Podatki dochodowe Logo na prezentach dla kontrahenta

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________